Monarchia polska w xiv-xv wieku prezentacja

Pobierz

Rozwój reprezentacji stanowej.. Podczas zjazdów w Wyszehradzie w latach podpisano pokój z Czechami.1.Monarchia patrymonialna.. Dużą rolę zaczęła odgrywać kancelaria królewska.. 1.rzady L.wegierskiego-jego celem bylo umocnienie dynastii andegawenow na terenie polski 2.przywilej koszycki-pierwszy przywilej generalny dla szlachty a)zwolnienie od podatkow b)prawo do odszkodowan za wyprawy wojenne poza granicami kraju c)wylacznosc w obsadzie urzedow przez polska szlachteSzkoła ponadpodstawowa.. W jej skład.. Zobacz więcej.. Aleksandra.. Składała się z najwyższych państwowych dostojników, a mianowicie: kanclerza, podkanclerzego, podskarbiego, a także ziemskich dygnitarzy: wojewodów i kasztelanów, w znacznej mierze małopolskich, a także wyższych duchownych, jak choćby biskupa .7.. - notatka ; 8b.. Proponuję, aby chętni przygotowali na lekcje prezentacje multimedialne w programie PowerPoint.. MONARCHIA POLSKA W XIV i XV w.. Na soborze w Konstancji.. Rozwój reprezentacji stanowej 3.. Polub to zadanie.. Wprowadzenie Przeczytaj Audiobook Sprawdź się Dla nauczyciela work.. z o.o.Wiek XIV, a nawet jeszcze pierwsza połowa XV w., nazywany bywa okresem świetności polskich miast.. Przywileje szlacheckie - tabela ; Temat 9.. Lekcja live z historii o 15:45 transmitowana na żywo dla uczniów klasy 1 liceum.. 331 views, 1 likes, 0 loves, 0 comments, 1 shares, Facebook Watch Videos from Kujawsko-Pomorska e-Szkoła: Monarchia polska w XIV - XV wieku: przywileje.prezentacje • HISTORIA • pliki użytkownika sel4 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb..

Administracja polska w XIII wieku.

Administracja komes nadworny (wojewoda) cześnik stolnik łowczy koniuszy miecznik sędzia dworski kanclerz rozwój immunitetów kolonizacja na prawie niemieckim urzędy dworskie zostają przekształcone w urzędy ziemskieMonarchia polska w XIV-XV wieku 1.. .W wyniku przekształceń i zmian, które doprowadziły w XIV wieku do zjednoczenia państwa polskiego pod berłem Władysława Łokietka, w Polsce ukształtowała się monarchia stanowa.UNIE POLSKIE Z WEGRAMI I LITWA (XIV,XVw.). kanclerz - urzędnik kierujący kancelarią królewską, odpowiadał za politykę zagraniczną państwa.Europa Środkowa i Wschodnia w XV wieku 65 - Czechy w czasach panowania Luksemburgów - pojawienie się husytyzmu - wojny husyckie - armia husycka - powstanie imperium osmańskiego - Węgry w XV w.. TEMATY PREZENTACJI Z .Monarchia stanowa była jedną z form państwa feudalnego, w której władza monarchy została ograniczona na rzecz jednego lub kilku stanów: szlachty, duchowieństwa czy mieszczaństwa.. Kultura polska w średniowieczu : Design by Andreas Viklund Opracowanie Marketing w Internecie.. Wielka wojna z Zakonem () (przyczyny wojny, bitwa pod Grunwaldem, I pokój toruński, skutki wojny, unia w Horodle).. W XIV i XV w. nadano w .prezentacje PP.. Główną przyczyną było niewykształcenie się poczucia wspólnoty interesów i występujące w jego łonie duże zróżnicowanie polityczne, majątkowe i narodowościowe.Wspólnie z królem kierowała polityką państwa..

Została utworzona w połowie XIV wieku.

Władza monarsza i urzędy centralne.. Forma monarchii stanowej pojawiła się w XIII wieku we Francji i Anglii, a upowszechniła się w wieku XIV.Monarchia stanowa we Francji.. Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp.. Przywileje szlacheckie.. Zmiany w administracji polskiej w XIII w. a) w okresie rozbicia dzielnicowego ukształtowała się administracja książęca w każdej dzielnicy: najważniejszym urzędnikiem był komes nadworny = wojewoda - dowodził książęcym wojskiem.Polska w XIV i XV wieku ściągaj 1 81% 47 głosów Polska za panowania Kazimierza Wielkiego (lata ) REKLAMA 1.. Rozwój mieszczaństwa uległ zahamowaniu pod koniec drugiej połowy XV w.. Cechą charakt erystyczną tego okresu było:Najważniejsze okresy w historii Polski: X - XV wieku - Polska Piastów, XV wiek do 1795 - I Rzeczpospolita, 1795 - 1918 - Okres rozbiorowy, 1918 - 1939 - II Rzeczpospolita, 1945 - 1989 - PRL, 1989 - do dziś - III Rzeczpospolita.. Okres monarchii stanowej we Francji przypada na XIV i XV w. Ukształtowała się ona w wyniku wyodrębnienia się w poprzedzającym ją okresie rozdrobnienia feudalnego trzech stanów - rycerstwa, duchowieństwa oraz tzw. stanu trzeciego (mieszkańcy miast i wolni chłopi) oraz współdziałania królów z dynastii Kapetyngów, a później Walezjuszów z tymi .Monarchia pa trymonialna - od 966 do pierwsz ej połowy wiek u XIV (trwała blisk o 400 lat) - da ta k oronacji Władysław a Łokietka n a króla Pol ski , czyli 20 sty cznia 1320 ..

Władza monarsza i administracja w XIV - XV wieku.

społeczeństwo stan XV wiek Polska w XIV-XV w. Udostępnij.. Głównym celem polityki zagranicznej Królestwa była ekspansja terytorialna połączona z odzyskaniem utraconych terenów a także obroną granic państwa.. W okresie piastowskim Polska była księstwem lub monarchią.Monarchia polska w XIV - XV wieku Centralnym ośrodkiem władzy w państwie był dwór.. Administracja lokalna.. 1414 - 1418 r. 9.Królestwo Polskie.. We wrześniu 1914 r. w Wiedniu zebrali się monarchowie, dyplomaci i politycy państw europejskich, aby podjąć decyzje co do kształtu i nowego porządku w Europie po zakończeniu wojen napoleońskich.. Wielu z Was świetnie posługuje się technologią informacyjną, wykorzystajmy to na zajęciach historii.. Wśród spraw, którymi przyszło się im zajmować, znalazła się także kwestia napoleońskiego tworu państwowego .Temat Monarchia feudalna w średniowieczu w Polsce Feudalizm to system społeczno polityczny oparty na zależnościach pomiędzy poszczególnymi szczeblami .. choć nadal największym obciążeniem były czynsze pieniężne i daniny w naturze.. Przywileje szlacheckie.. W czasach Piastów całe państwo należało do władcy i to on rządził nim samodzielnie i dożywotnio - taki rodzaj rządów nazywa się monarchią patrymonialną termin wywodzi się z łacińskiego słowa patrymonium co oznacza "ojcowizna", "majątek dziedziczny"..

Stan szlachecki w XIV-XV wieku był jeszcze dość słabo zamknięty.

Drzeworyt ze Statutu Łaskiego z 1506 r. Zmiany w administracji polskiej.. Na przełomie XIII - XIV wieku wykształciły sięMonarchia polska w XIV-XV wieku: 8a.Monarchia polska w XIV i XV w.. - uniezależnienie się Rusi od Mongołów Monarchia polska w XIV i XV wieku 66 - zmiany w administracji polskiej w XIII w.Monarchia polska w XIV - XV wieku: przywileje szlacheckie.. Nowe urzędy dworskie: - komes nadworny - kasztelan - kanclerz -Urzędy ziemskie -Monarchia Polska w XIV i XV wieku Polscy władcy w XV w..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt