Wypowiedzenia z imiesłowowym

Pobierz

a) Opowiadając o tym, kłamał jak najęty.. 8 Imiesłowowy równoważnik zdania - błędy w użyciu Sortowanie według grup.. Spisawszy swój niezwykły testament, Nobel zapewnił sobie nieśmiertelność.. Część 1.. Przeanalizuj umieszczone poniżej informacje.Aby wypowiedzenie było poprawne, czynności wyrażone imiesłowem i orzeczeniem w zdaniu nadrzędnym muszą odnosić się do tego samego podmiotu, w przeciwnym razie wypowiedzenie nie jest poprawne.. Zapisz w zeszycie temat lekcji.. Czułem , jak powietrze wpada mi w nozdrza .. Konstrukcje z imiesłowami przysłówkowymi nigdy nie występują samodzielnie, wchodzą w skład wypowiedzenia złożonego, które nazywamy wtedy wypowiedzeniem złożonym z imiesłowowym równoważnikiem zdania.Każde wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania przekształć na zdanie złożone podrzędnie.. Przykłady: Pisząc list (1), przemyślałem kwestię przyjazdu do Ciebie (2).. a) Kasia usmażyła omlet i natychmiast go zjadła b) Mama zrobiła porządki i słuchała ulubionej audycji c) Mama zrobiła porządki i zaczęła słuchać ulubionej audycji d) Zapukał do drzwi, po czym wszedł do środka PS.. Określ typ zdania.. Ola, czekając na tramwaj, bardzo się denerwowała.. imiesłów czynny lub bierny.. b) Spakowawszy rzeczy, wyruszył w podróż.. Polub to zadanie .. wg Bogumila.. Myśląc o Joasi, Janek zapomniał o całym świecie.. d) Nie zapłakawszy nawet, odszedł w siną dal..

A.Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Imiesłowowy równoważnik zdania zaznaczamy linią falowaną.. Odp.. Rolnicy byli u kresu wytrzymalości.. proszę na jutro dam jan <= czyt od tyłuOdcinek 9.. W czującym zwycięstwo pędzie.Spójrzmy jeszcze na przykład wypowiedzenia wielokrotnie złożonego, które zawiera również imiesłowowe równoważniki zdań: .. Dopasuj wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania do odpowiednich schematów1) Wypisz z dowolnego tekstu prasowego lub literackiego dłuższe wypowiedzenie, w którym pojawia się wiele przecinków, spójników i zaimków.. Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania - jedno ze zdań składowych nie ma orzeczenia wyrażonego osobową formą czasownik,tworzysz wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania, przekształcasz zdanie złożone w wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania i odwrotnie, wykonujesz wykres wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. 1 - imiesłowowy równoważnik zdania okolicznikowego czasu 2 - zdanie nadrzędne (to, o które pytamy)Zamień zdania na wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. Przestrzegając tej zasady, unikniesz .równoważnik zdania z imiesłowem przysłówkowym oraz wyrazami określającymi ten imiesłów..

zdaniem składowym tworzą wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania.

Równoważnik zdania z imiesłowem współczesnym - a z takim mamy do czynienia w przytoczonym wypowiedzeniu - może być użyty .Przepisz wypowiedzi: Zawodnik biegł, wyprzedzając pozostałych sportowców.. Eduelo.pl używa w celach reklamowych plików cookies, które mogą być umieszczane również przez współpracujące z nami firmy zewnętrzne.. Na wykresie imiesłowowy równoważnik zdania zawsze umieścimy "na dole", ponieważ jest on zawsze podrzędny w stosunku do zdania, którego jest określeniem.. Które wypowiedzenie jest poprawne?. Ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić w swojej .Podkreśl imiesłowowe równoważniki zdania.. A.Chcieliśmy pomóc w żniwach i zgłosiliśmy się do sołtysa.. B.Stałem nad brzegiem wzburzonego morza i podziwiałem potęgę tego żywiołu.. Imiesłowowy równoważnik zdania Prawda czy fałsz.. Dla obu zdań - i podrzędnego, i nadrzędnego - wykonawcą imiesłowu i wykonawcą orzeczenia musi być ta sama osoba.. Zapisując swój majątek przyszłym dobroczyńcom ludzkości, Nobel zawiódł nadzieje rodziny na hojny spadek.. Iwona.. Szedł, podskakując.. Być może masz rację..

C.Gdy zobaczył swoje nazwisko na liście ...Dopasuj wypowiedzenia z imiesłowowym równoważnikiem zdania do odpowiednich schematów .

Pamiętaj!. (wyprzedzając - forma imiesłowu, biegł - czasownik, obie czynności trwają równocześnie) Zawodnik biegł tak, że wyprzedzał pozostałych sportowców.. (wyprzedzał - forma osobowa czasownika) Słońce świeciło, parząc ciała plażowiczów.Nov 1, 20213 days agowg Jezyk.. Sprawdziwszy listę obecności, nauczycielka zamknęła zeszyt.. Naradziwszy się, poszli do sza- nowanego derwisza*, aby go poprosić o po- moc.Druga zasada poprawnego użycia imiesłowowego równoważnika zdania wymaga - w zależności od typu imiesłowu - jednoczesności lub uprzedniości czynności wyrażanych przez równoważnik i zdanie główne.. Klasa 8 Polski.. Copy of Imiesłowowy równoważnik zdania Brakujące słowo.. Wymień imiesłowowe równoważniki zdań na zdanie podrzędne.Imiesłowy przysłówkowe współczesne lub uprzednie (i wyrazy je określające) pełnią w zdaniu złożonym funkcję zdania podrzędnego.. Słoń biegał, gdzie chciał, niszcząc przy tym plantacje wieśniaków.. answer choices Oddając książkę, wypiłam słodką herbatę.1.. Drugie zdanie składowe zawiera czasownik w formie osobowej.1.. Więcej informacji znajdziesz w Regulaminie.. 2) Wyznacz granice między zdaniami pojedynczymi w poniższym wypowiedzeniu: Wczoraj pojechaliśmy z naszą klasą na wycieczkę, na którą .Wskaż poprawne informacje: wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania to wypowiedzenie zawierające: 1. co najmniej jeden czasownik w formie osobowej 2. co najmniej dwa imiesłowy 3. nieosobową formę czasownika w funkcji orzeczenia 4. co najmniej dwa wypowiedzenia składowe, z których jedno zawiera imiesłów przysłówkowy 5. dwa wypowiedzenia, z których każde zawiera imiesłów.Przekształć wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania w zdanie współrzędnie złożone łączne: W czującym zwycięstwo pędzie przebiegają jego ludzie, wpadając do izb..

... Poprawione wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiem zdania będzie z kolei takie: Robiąc kotlety, usłyszała jego pukanie do drzwi.

Zaznacz w nim wszystkie orzeczenia i zastanów się, z ilu zdań pojedynczych może być ono zbudowane.. c) Kiedy odszedł, nikt się nie zdziwił.. Czułem , że żyję .. Słyszałem głosy rozbrzmiewające w korytarzu jak pod kopułą katedry .. jakikolwiek imiesłów.. imiesłowowy równoważnik zdania 1 2Wypowiedzenie z imiesłowowym równoważnikiemzdaniato takie wypowiedzenie, w którym w jednym ze zdań składowych występuje imiesłów przysłówkowy ( współczesny lub uprzedni ).. wg Magdarybicka.Czwarta część cyklu poświęconego zdaniom złożonym (zdania współrzędne, zdania podrzędne, imiesłowowy równoważnik zdania, zdania wielokrotnie złożone).Muzyka .Przekształć podane zdania w wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania.. b) żeromski, tworząc postać borowicza i radka , opierał się na własnych doświadczeniach życiowych.Przekształć zdania w wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania .. tylko imiesłów uprzedni.. .Przekształć wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania w wypowieedzenia złożone podrzędnie lub współrzędnie nazwij powstałe zdania.. Pilnee prosze o pomoc ;) a) Mickiewicz napisał "Pana Tadeusza" , przebywając na emigracji.. Podkreśl wypowiedzenia złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania, Derwisz i królewski słoń (cz. 1) oto tekst: Wladca Persji miał słonia, którego bardzo ko- chal.. Pamiętaj o zachowaniu poprawnego szyku utworzonych zdań..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt