Pierwszy list do koryntian rozdział 7

Pobierz

Rozdział 5 i 6 listu poświęcony jest grzechom Koryntian.. 3 mąż niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi.. Następnie Paweł porusza kwestie .7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego .Czas i miejsce powstania Listów do Koryntian 1.. Przedstawiają one zasady wierzenia Kościoła czasów apostolskich bez dogmatów, uchwał soborów i ogromnej schizmy na tle władzy w Kościele.. 1 co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą.. 9 Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.. 8 A tak używajmy nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrótności; ale w przaśnikach szczerości i prawdy.. ROZDZIAŁ I.. Niemniej niniejszy komentarz zajmuje si ę .Pierwszy list do Koryntian 13.. Choć mówi on o wielu różnych sprawach, jednoczącym motywem Listu jest to, że chrześcijanie mają być inni niż wszyscy.. 9 Ale jeźli się nie wstrzymawają, niech w małżeństwo wstąpią; bo lepiéj jest w małżeństwo wstąpić, niżeli być palonym.A o tym, co mi napisaliście: Szlachetnie jest dla człowieka nie dotykać niewiasty; ale z powodu prostytucji, niech każdy ma swoją żonę, a każda kobieta niech maPawła do Koryntian 7:19 Sprawy małżeństwa, bezżeństwa i rozwodu 7:1 A teraz o czym pisaliście: Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety; 7:2 Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża..

Jeżeli chcesz skorzystać z tekstu podzielonego na rozdziały, przejdź tutaj.

3 Otóż zapewniam was, że nikt, pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego, nie może mówić: «Niech Jezus będzie przeklęty!».. 8 Lecz ten, który szczepi, i ten, który polewa, jedno są, a każdy swoję zapłatę weźmie według pracy swojej.. Nie pamięta doznanych krzywd.. List Klemensa i Polikarpa to piękne duchowe przesłania z którymi .6 days agoKomentarz 1.. 7:37 Albowiem chcę, abyście wy wszyscy byli jakom ja sam; ale każdy ma własny dar od Boga, jeden tak, a drugi tak.. Rozdział V. KANONICZNOŚC LISTÓW DO KORYNTIAN.May 2, 2022 1 Gdybym mówił językami ludzi oraz aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak brzęczące pieniądze, albo cymbał wznoszący brzmienie o la, la.. 2 I jeśli miałbym prorokowanie oraz znał wszystkie tajemnice, i całe wyższe poznanie, i choćbym miał całą wiarę, tak, aby góry przenosić .1 Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli o darach duchowych.. Dlatego też odłóżmy na bok owe próżne i bezużyteczne zabiegi, a powróćmy do chwalebnej i świętej reguły naszej tradycji.Poniżej znajduje się Pierwszy List do Koryntian w całości.. 10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,Sep 10, 20207 A tak, ani ten, co szczepi, jest czem, ani ten, co polewa, ale Bóg, który wzrost daje.. P aweł, powołany Apostół Jezusa Chrystusa, przez wolą Bożą, i Sosthenes brat.7 Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma..

4 żona nie rozporządza własnym ciałem, lecz jej mąż; podobnie też i mąż nie rozporządza własnym …Lista rozdziałów Biblia Warszawska Księga: Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:1 Sprawy małżeństwa, bezżeństwa i rozwodu 7:1 A teraz o czym pisaliście: Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety; 7:2 Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża.

W pierwszej Paweł, powiadomiony o rozłamach w gminie korynckiej, wzywa do jedności, której warunkiem jest zaufanie mądrości Bożej.. 7:3 Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi.. Niniejszy list jest pisany z Efezu ( 1 Kor 16,8 ), miejsca dłuższego pobytu Apostoła w Azji, podczas jego trzeciej podróży misyjnej .7 Wyczyśćcież stary kwas, abyście byli nowem zaczynieniem, jako przaśni jesteście; albowiem Pascha nasza ofiarowany jest Chrystus.. 6 Nie cieszy się ze zła, ale raduje się z prawdy.. List składa się z czterech części.. List B. Pierwszy kanoniczny List do Koryntian 3.. Dwie trzecie z jego 700 tysięcy mieszkańców było niewolnikami.4 Miłość jest cierpliwa i łagodna.. 7 Miłość wszystko przetrzymuje, nigdy nie traci wiary i nadziei.. 8 Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.. 8 A mówię nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeźliżeby tak trwali jako i ja.. Rozdział IV.. AUTENTYCZNOŚĆ LISTÓW DO KORYNTIAN.. Problem innych listów św. Pawła do Koryntian.. Druga podróż Pawła do Koryntu 4.. Prawdziwa miłość może wiele znieść 8 i nigdy się nie kończy!Nowa Biblia Gdańska - Dobra Nowina spisana przez Jana 17,7 Tłumaczenie Biblia Brzeska Biblia Gdańska Biblia Tysiąclecia Biblia Warszawska Biblia Jakuba Wujka Nowa Biblia Gdańska Biblia Przekład Toruński Uwspółcześniona Biblia Gdańska American Standard Version Clementine Vulgate King James Version Septuaginta LXX Textus Receptus NT .List Klemensa Rzymskiego do Koryntian - Czesław Czyż — Książka Dzieła Ojców Apostolskich przedstawia kilka opracować z okresu pierwszego i drugiego stulecia po Chrystusie.. Wszystko to piszemy, umiłowani, nie tylko po to, żeby was napominać, lecz po to również, by i sobie przypomnieć, bo przecież jesteśmy na tej samej arenie i ta sama walka nas czeka.. Adresatami listu są mieszkańcy Koryntu.. Miejscem sporządzenia był Efez, w którym św. Paweł zatrzymał się prawdopodobnie w roku 57.. 10 Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe,ROZDZIAŁ 7.. 9 Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy.. 9 Pisałem wam w liście, abyście się nie mięszali porubnikami.Pierwszy List do Koryntian Kor] - księga Nowego Testamentu.. Korynt był największym, najbardziej kosmopolitycznym i dekadenckim miastem w Grecji.. Chwali Apostół Koryntczyki, i ku jedności przywodzi te, którzy byli od różnych Apostołów ochrzczeni.. 2 Wiecie, że gdyście byli poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom.. Listu do Koryntian Pierwszy i drugi List do Koryn an, choć różniące się w swoim przesłaniu, to jednak w całościowym ujęciu stanowią największą część Nowego Testamentu, gdyż obydwa Listy obejmują w sumie 29 rozdzia łów.. 8 Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie.. 2 ze względu jednak na niebezpieczeństwo rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża.. 5 Nie jest nieprzyzwoita, egoistyczna i drażliwa.. Paweł przebywał w tym mieście podczas swej drugiej podróży misyjnej, głosząc przez 18 miesięcy (lata 51-52) Ewangelię Chrystusową ( Dz 18,1-18 )..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt