Jakie są formy rzeźby krasowej

Pobierz

Są to rynienkowe bruzdy na powierzchni krasowiejących skał, wytworzone przez rozpuszczone skały w spływającej po powierzchni wodzie opadowej, natomiast wypukłe formy między nimi nazywamy żebrami.1) Formy powierzchniowe: * ospa, żłobki i żebra - powstają na skutek działania płynącej wody opadowej * lej krasowy - płytkie, okrągłe lub eliptyczne zagłębienie, o średnicy do kilkuset m * uwał - zagłębienie bezodpływowe powstałe z połączenia kilku lejów krasowych * polje (polja) - rozległa kotlina, o powierzchni do kilkuset km², powstała przez połączenie wielu uwałów i lejów krasowych * mogoty i humy - ostańce sterczące na poljach * ponor .FORMY KRASOWE POWIERZCHNIOWE:-ostańcowe np.maczugi, iglice, mnichy-żebra krasowe iżłobki-lejki(leje)krasowe-uwały (formy wklęsłe powstałe z połączenia lejków)-polja (kotliny krasowe,odość wyrównanym dnie,powstałe z połączenia lejków i uwałów)-doliny krasowe-mogoty FORMY KRASOWE PODZIEMNE:-Jaskinie i pieczary-stalaktyty #stalagmity #kolumny #draperie #ospakrasowa-studnie i kominy (rozszerzają sie ku dołowi)-korytarze (rozwijają sie wzdłuż szczelin poziomych)-ponory .Warto zapoznać się, chociaż z niewielką częścią instalacji w przestrzeni miejskiej, które wzbudzają ogromne zainteresowanie nie tylko odbiorców, ale i krytyków.. Oceń skutki ruchów masowych dla działalności człowieka i podaj 3 sposoby zapobiegania tym ruchom..

Od ...Wpisz do odpowiedniej tabeli nazwy form rzeźby krasowej.

Charakterystyczne jest występowanie takich form ukształtowania powierzchni jak leje krasowe, żłobki krasowe.. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał podlegających krasowieniu.. Są to bruzdy o głębokości do 2 m, szerokości do kilkudziesięciu centymetrów i długości do kilkunastu metrów.. Nazwa "kras" pochodzi od chorwackiego słowa "krš" (kamień lub skała).Rzeźba krasowa - rzeźba terenu, której ukształtowanie związane jest z działaniem wody w wyniku procesów krasowienia.. Kras jest wyróżniony przede wszystkim ze względu na mnogość i różnorodność tworzonych form.. Leje i studnie krasowe- duże wgłębienia spowodowane wodą wpadającą tworzącą szczeliny.. Na obszarze Polski także spotyka się formy akumulacji eolicznej: w okolicach Łeby są to wydmy, w obszarach polodowcowych- piaski .. Rzeźba krasowa - rzeźba terenu, której ukształtowanie związane jest z działaniem wody w wyniku procesów krasowienia.Ze względu na różnorodne kształty jakie przybierają wyróżnia się następujące rodzaje wydm: barchany- charakterystyczne dla obszarów pustynnych, suchych.. Do najbardziej znanych rodzajów nacieków zalicza się: - stalaktyty - zawieszone pod stropem jaskiniwie jakie wyróżniamy formy rzeźby krasowej podziemnej i powierzchniowej, wie jakie zagrożenia dla form krasowych stwarza działalność człowieka..

Ocena rzeźby krasowej dla potrzeb turystyki na Świecie.

Ile jest wyników losowania, tak aby otrzymać, że: - pierwsza kula jest biała - druga kula jest biała.Lista pytań oznaczonych «Elementy rzeźby krasowej», na które najczęściej udzielane są błędne odpowiedzi.. Charakterystyczne są również doliny krasowe z licznymi jarami, wąwozami i jaskiniami.Formy powierzchniowe: ospa, żłobki i żebra - powstają na skutek działania płynącej wody opadowej; lej krasowy - płytkie, okrągłe lub eliptyczne zagłębienie, o średnicy do kilkuset m; uwał - zagłębienie bezodpływowe powstałe z połączenia kilku lejów krasowych; polje (polja) - rozległa kotlina, o .Procesy krasowe to w istocie jeden z rodzajów wietrzenia chemicznego obejmujący przekształcanie skał wapiennych w różnorakie formy terenu.. Nauczyciel dzieli klasę na trzy grupy.. b) Umiejętności .. Nauczyciel prosi uczniów aby w parach zastanowili się oraz poszukali informacji w podręcznikach na temat polskich regionów charakteryzujących się występowaniem .kras.. Żłobki krasowe powstają na pochyłych powierzchniach skał podlegających krasowieniu, natomiast żebra krasowe to wypukłe formy rozdzielające sąsiednie żłobki krasowe.1.. obryw, odpadanie i osypywanie.TodayProcesy krasowe, kras, rzeźba krasowa są to procesy polegające na rozpuszczaniu skał (wapieni, dolomitów, gipsów, soli kamiennej) przez wody powierzchniowe i podziemne, które prowadzą do rozwoju podziemnej cyrkulacji wód i powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi - form krasowych .Do najbardziej popularnych skał ulegających procesom krasowym należą wapienie.Antropogeniczne formy rzeźby występują powierzchniowo lub punktowo tworząc pewne układy geometryczne nawiązujące do aktywności gospodarczej człowieka..

W przeszłości większość dolinjakie są zjawiska krasowe na wyżynie krakowsko częstochowskiej .

Kelpies • Andy Scott, Falkirk, Szkocja.Nauczyciel przedstawia uczniom podział krasu na kras: powierzchniowy, podziemny oraz formy naciekowe w jaskiniach.. Nie są w ogóle nie związane z podłożem.. Podaj nazwy form krasu powierzchniowego, które oznaczono na rysunku numerami 1-6.. Pierwsza, która opiszę to żłobki.. Rzeźba krasowa.. ogół procesów i form związanych z niszczeniem skał rozpuszczalnych (najczęściej węglanowych, gipsów i soli) przez wodę oraz tworzeniem zjawisk i form powierzchniowych i podziemnych.. Formy te nazywane są jako żłobki krasowe, oraz żebra krasowe.. Powstają na wskutek niszczącej, budującej lub przeobrażającej działalności ludzi zamieszkującej dany obszar geograficzno-historyczny.. Dodatkową atrakcją krasu podziemnego są formy naciekowe powstające wskutek wytrącania się, a następnie ponownego osadzania węglanu wapnia z wód krasowych.. Oto 15 niezwykle interesujących rzeźb, które można znaleźć w najdalszych zakątkach świata: 1.. 3. jakie są znane miejsca występowania rzeźby krasowej na innych kontynentach?dokonując podziału form rzeźby wyróżnia się ; formy wklęsłe i wypukłe, naturalne (powstają podczas oddziaływania procesów naturalnych, bez jakiejkolwiek ingerencji człowieka) i sztuczne (na skutek działania człowieka), mikrorzeźbę (zaliczamy tutaj małe formy, na przykład elementy rzeźby krasowej, erozji wodnej) i makrorzeźbę (znaczne wielkości …W pojemniku jest 10 kul białych i 3 czarne..

Jakie są korzyści i zagrożenie dla działalności człowieka, wynikające z występowania rzeźby krasowej?

Losujemy kolejno dwa razy bez zwracania po jednej kuli.. Każda z grup ma zająć się opisaniem jednego rodzaju krasu.Rozpuszczanie wapienia noszące nazwę korozji krasowej przebiega według następującej reakcji chemicznej: CaCO 3 + CO 2 + H 2 O = Ca(HCO 3) 2 Formy krasowe powstają i rozwijają się najpełniej w skałach rozpuszczalnych, jeśli są one silnie spękane, uszczelinione, posiadają dostateczną miąższość i zawierają mało części ilastych.. Żebra krasowe są to wypukłe formy rozdzielające sąsiednie żłobki krasowe.Rzeźba krasowa To ogół form powierzchniowych i podziemnych, powstałych pod wpływem rozpuszczającej i erozyjnej działalności wód lub wytrącania minerałów z tych wód.. Lapiaz - drobne formy rzeźby na powierzchni (poziomej, a zwykle choć nieco nachylonej) skał krasowiejących, utworzone w wyniku ich rozpuszczania przez spływające wody deszczowe i wody pochodzące z .Proponowane formy sprawdzania osiągnięć uczniów: Obserwacja: działań uczniów w klasie, podczas typowej jednostki lekcyjnej oraz podczas zajęć terenowych i wycieczek, pracy z instrukcją, posługiwanie się przyrządami, takimi jak lupa, kompas, lornetka, mikroskop, uzupełnianie kart pracy, czyli sposób dokumentowania działań, Gdzie spotykamy formy rzeźby krasowej: a) w Tatrach (np. 1 klasa, Liceum Ogólnokształcące, Procesy egzogeniczne.1 klasa, Liceum Ogólnokształcące, Procesy egzogeniczne draperia naciekowa, formy rzeźby krasowej, jaskinia, kanał krasowy, komin krasowy, komora jaskini, korytarz krasowy, kras, kras wieżowy, krasowienie, lejek krasowy, makarony, misa martwicowa, mogot, ostaniec krasowy, polja, polje, ponor, stalagmit, stalagnat, stalaktyt, studnia krasowa, uwał, wywierzysko, zapadlisko krasowe, żebra krasowe, żłobki krasoweWyróżniamy wiele form krasowych powierzchniowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt