Uzupełnij dialog odpowiednimi wyrazami zadanie 3 strona 19

Pobierz

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 3) Zadanie 3 - zapisz pełne zdania.. Wstawione wyrazy zostały pogrubione w .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Strona 11.. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.. Odpowiedzi zapisz w zeszycie.Zadanie 3 Ułóż dialog z mamą, w którym porozmawiacie pisemnie o swoich wymarzonych wakacjach.. Zadanie ze słuchania zostanie wykonane na lekcji ( godz.11.00) .. ( zeszyt ćwiczeń strona 71) 19.05.2020.. Zadanie 4 str 61 ( ćwiczeniówka) - należy uzupełnić tekst.. 4) Zadanie 4- wybierz jeden z prezentów i napisz dialog.Culture: crimes commited by animals.. Dla chętnych: zadania 3,4 ( zeszyt ćwiczeń strona 46)Otwórzcie sobie podręcznik na str 65: 1) Sprawdź znaczenie następujących wyrazów (zapisz je w zeszycie) -modern.. Let's find out Odpowiedź na zadanie z Steps plus V. Practice Bookuzupełnij dialog podanymi pytaniami 2010-05-23 15:30:19 Uzupełnij dialog .. (j.rosyjski) 2011-05-14 18:56:42 Uzupełnij dialog odpowiednimi wyrazami 2014-02-11 00:34:37Wykonać zadania 3 - 6 ( załącznik nr 2, załącznik nr 3).A więc otwórzcie zeszyty ćwiczeń na stronie 19.. B: I…Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. 3 - uzupełnij dialog odopwiednimi wyrazami (można pomóc sobie wyrażeniami z poprzedniej lekcji)5.Ma ktoś quiz vocabulary focus 3 Unit 2 ?.

uzupełnij dialog odpowiednimi wyrazami str 19 plis na teraz!!!!

1 Uwaga!. Up beat 2 cwiczenia str 79 zad 5 uzupełnij dialogi właściwymi wyrazami oraz czasownikami w nawiasach o wopowiedniej formie.. Zadanie 1,2 ,3 (nwm czy mam dobrze) i 4 str 16, .. Uzupełnij tekst przydawkami całość zapisz w zeszycie porównaj tekst przed zmianą i po niej.. Zadanie sprawdzimy na lekcji online.Zadanie 3 str 61 ( ćwiczeniówka) - należy napisać przeczenia czyli musi się pojawić haven't lub hasn't + odpowiednia forma czasownika.. Teraz Polski 6 zadanie 9 str 115 Ułóż hasło reklamowe wybranego produktu ukazanego na zdjęciach możesz w nim wykorzystać podane wyrazy i zwroty lub inne słowa z przeczeniem nie .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Książka od Polaka Klasa 5 Razem Z Nami str 14 zadanie 6 Napisz dialog lub krótkie opowiadanie,w którym pojawi się conajmniej 3 z pośród .3 str 19uzupelnij dialog odpowiednimi wyrazami do you wand.. Połącz słowa z odpowiednimi obrazkami.. Uzupełnij tekst odpowiednimi formami rzeczowników podanych w nawiasach.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. 1 Zobacz odpowiedź Reklama .3 str 19uzupelnij dialog odpowiednimi wyrazami do you wand.. 4 Zadanie.. 3) Wykonaj zadanie 2 tzn. uzupełnij luki w języku polskim zgodnie z tekstem z ćwiczenia ..

1uzupelnij dialog odpowiednimi wyrazami i zapisz go w zeszycie.

Wykonaj zadanie 3.. 2014-01-19 17:57:00 Uzupełnij dialogi odpowiednimi wyrazami z ramkii.. Z 4 ze str 56 pomocy szybko.3 str 19uzupelnij dialog odpowiednimi wyrazami do you wand.. Klasa Ic Str. 35 w części 3 zad.. Zadanie 5 str 61 - dla chętnych ( do przesłania na mojego Messengera z waszych kont prywatnych).Przeczytaj dialog z zadania 3 jeszcze raz, a następnie uzupełnij zdania podanymi czasownikami modalnymi - jedne został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnego z zdań - zadanie 4, str. 109.. 2) Zadanie 2 - przeczytaj tekst a następnie postaraj się uzupełnić streszczenie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Uzupełnij tekst odpowiednimi wyrazami i wyrażeniami.. NOGÓLNE Zapoznaj się z informacją w podanej notatce.. 3 Zadanie.. Pamiętaj o prawidłowym zapisie i interpunkcji.. Zadanie z przyrody z kl 4.Przyroda z klasą… zadanie 2 str 34 ćwi.. 3) Zadanie 3 - połącz wyrazy z obrazkami.Następnie otwieramy ćwiczeniówkę na str 73: Zadanie 1 - uzupełnij zdania wyrazami z ramki i zaznacz czy dane wyrażenie dotyczy zgody czy też jej braku.. Klasa Ib Str. 35 w części 3 zad.. Teraz postaraj się wykonać zadania z ćwiczeniówki str 31: 1) Zadanie 1 - uzupełnij dialog wyrażeniami (praktycznie ten sam dialog co jest w podręczniku); 2) Zadanie 2- Zakreśl poprawne odpowiedzi..

Uzupełnij dialog odpowiednimi zwrotami.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Przeczytaj podane zdania i napisz podobne.. Znajdź odpowiedzi na pytania w tekście oraz zadanie 5 ( Zeszyt ćwiczeń strona 46).. Połącz części ciała z odpowiednimi obrazkami ( zadanie 2 strona 73).. jutro pójde w świat zad 9 str 117 klasa 6.. W razie trudności skorzystaj ze .3 str 19uzupelnij dialog odpowiednimi wyrazami do you wand.. 5 Zadanie.. Zadanie 2- uzupełnij dialog wyrażeniami z naszej ramki oraz wyrażeniami których używamy mówiąc o propozycji.3.. 2014-10-05 10:04:22 uzupełnij zadania odpowiednimi przyimkami 2015-03-19 14:50:54 uzupełnij dialog .. Bardziej szczegółowoN Przeczytaj dokładnie polecenie do zadania.. Otwórzcie sobie ćwiczeniówkę na str 21: 1) Zadanie 1 - postaraj się odpowiedzieć na pytania ( pytania odnoszą się do tekstu z podręcznika).. Zrób zadanie 4 ( strona 73).. Wstawione wyrazy zostały pogrubione w tłumaczeniu.1.. 2013-12-15 15:12:55Uzupełnij tekst wyrazami wybranymi spośród podanych: 2011-04-26 19:04:24 Uzupełnij tekst podanymi wyrazami 2019-10-03 12:04:17 Uzupełnij zdanie odpowiednimi wyrazami .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Wykonaj jeszcze dwa poniższe zadania: - w ćwiczeniu dialogowym w "chmurki" wpisz wymyślone przez Ciebie wypowiedzi bohaterów tak, żeby utworzyły spójny dialog.ZADANIA DOMOWE 11-12 LUTEGO Szkoła Podstawowa Klasa 0a Klasa 0b Klasa Ia Str. 33 w części 3 zad..

3 a Uzupełnij dialog podanymi wyrazami i zwrotami.

2011-10-06 18:50:52 Najnowsze zadaniaOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Uzupełnij dialog.. 3.umiejętnośći: tekst do zadania podręcznik okno na świat do języka polskiego kasa 5 strona 37,38 zad 2 str 21 okno .Uzupełnij luki odpowiednimi zaimkami.. Strona 42.. (przykład)2.. 2 Zadanie.. Zadaj pytania i odpowiedz na nie wg wzoru w zadaniu 5, str. 109.. N Przypomnij sobie liczebniki główne, które są często sprawdzane w tego typu ćwiczeniach.Są naprawdę świetne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt