Jak przebiegał rozpad systemu kolonialnego

Pobierz

Przed wybuchem II wojny światowej niepodległość miały: Egipt, Etiopia i LiberiaROZPAD SYSTEMU KOLONIALNEGO.. R13gvgSFYmkz0 1 Posiadłości kolonialne Niemiec Źródło: Contentplus.pl sp.. Działalność Indyjskiego Kongresu Narodowy - Mahatma Gandhi - bierny opór.. Wśród przyczyn tego zjawiska możemy wskazać: - powstanie świata dwubiegunowego - Wielka Brytania i Francja straciły swoją mocarstwową pozycję;Rozpada systemu kolonialnego Proszę zapoznać się z fragmentem podręcznika (s. 281 - 286).. U szczytu swojej potęgi było największym imperium w historii świata i .Rozpad systemu kolonialnego Rozpad systemu kolonialnego str. 281 - 286 Rozpad systemu kolonialnego.. Dekolonizacja Afryki 1.. Charakteryzuję problemy państw Trzeciego świata.. Proces rozpadu ich imperiów, czyli dekolonizacji wyraźnie nasilił się po 1945 roku.Etapy rozpadu systemu kolonialnego: 1) druga wojna światowa - która przyczyniła się do wzrostu świadomości społecznej i Narodowej ludności kolonialnej.. a. dekolonizacja to proces wyzwalania się ludów Afryki i Azji spod zależności kolonialnej.. b) Pakistanu - muzułmanie II.. Brytyjczycy przewidzieli, że po wojnie nie zdołają utrzymać kontroli na Indiami, dlatego zdecydowali się na przyspieszenie uniezależniania się tego państwa.. Również w Europie zmieniło się podejście do kwestii kolonialnej, odrzucając ją jako działanie niehumanitarne.Początki kolonializmu wiążą się z okresem wielkich odkryć geograficznych przełomu XV i XVI wieku..

test > Rozpad systemu kolonialnego.

Dekolonizacja Afryki.. Dekolonizacja.. Przyczyny problemy gospodarcze i polityczne państw kolonialnych.. 5.Wyjaśnij, jakie przyczyny wpłynęły na rozpad systemu kolonialnego na świecie po 1945 roku.Dozwolone jest pobieranie materiałów oraz ich modyfikacja (przystosowanie, przeróbka) wyłącznie do własnego użytku dydaktycznego związanego z wykonywanym zawodem nauczyciela w danej placówce szkolnej i prezentowanie ich na forum szkoły (w tym innym nauczycielom i rodzicom uczniów).Stare potęgi kolonialne, Hiszpania i Portugalia, posiadając jedynie drobne posiadłości, nie odgrywały już większej roli w wyścigu kolonialnym.. Rozwinęło się z kolonii i placówek handlowych zakładanych przez Anglię pomiędzy końcem XVI a początkiem XVIII wieku.. z o.o., Posiadłości kolonialne Niemiec, licencja: CC BY 3.0.W 1945-90 Azja była strefą konfrontacji podzielonego na przeciwstawne bloki świata; ich rywalizacja była także ważnym źródłem lokalnych konfliktów i napięć; często konflikty lokalne, jak koreań., indochiń., bliskowschodni, bangladeski i afgański, groziły przekształceniem się w konflikt o szerszym zasięgu.Temar: Rozpad systemu kolonialnego Podrecznik str 126 .. 4) działalność ONZ.. Założenia ruchu Rok Afryki -1960r ROZPAD SYSTEMU KOLONIALNEGO Zapraszam do obejrzenia filmu "Zew wolości" (1992) Trailer-zapowiedź Ruch Państw Niezaangażowanych -NAM Ruch wyrósł z koncepcji politycznej Mahatmy Gandhiego -Wywieranie wpływu na decyzje ONZ,Rozpoczął się proces dekolonizacji - proces wyzwalania się narodów z zależności kolonialnej i tworzenia niepodległych państw w dawnych terytoriach zależnych..

Najważniejsze przyczyny rozpadu systemu kolonialnego.

Zwróćcie szczególną uwagę na następujące zagadnienia: 1.. Jeszcze podczas II wojny światowej Wlk.. Przed wybuchem II wojny światowej niepodległość miały: Egipt, Etiopia i Liberia.. W wyniku rozpadu systemu kolonialnego na terytorium Afryki i Azji powstały nowe państwa.. Do 1955 roku niepodległość uzyskało 11 państw azjatyckich (m.Temat: Rozpad systemu kolonialnego I. Indie 1.. Działalność Indyjskiego Kongresu Narodowy - Mahatma Gandhi - bierny opór (pokojowe odzyskanie niepodległości i oderwanie się od Wielkiej Brytanii) 2.. Nic więc dziwnego, że XX wiek, kiedy wzrosła świadomość ludzi odnośnie do ich praw, a także poprawiła się edukacja, przyniósł proces dekolonizacji i rozpad systemu kolonialnego.. b. osłabienie największych państw kolonialnych w wyniku II wojny światowejTemat lekcji: Rozpad systemu kolonialnego.. ; Wyjaśniam pojęcie: Trzeci Świat.. Okres powojenny przyniósł proces dekolonizacji czyli proces rozpadu imperiów kolonialnych i przeobrażania kolonii w niepodległe państwa.. Kraje kolonialne albo otrzymały wolność w wyniku wycofania się mocarstwa pokonanego w wojnie (jak państwa pod protektoratem Japonii), albo uzyskały niezależność w wyniku pokojowych pertraktacji, albo też musiały tę niezależność wywalczyć.2..

Rozpad systemu kolonialnego I Indie.

29 grudnia 1989 roku zatwierdzona została przez Sejm nowelizacja konstytucji, która weszła w życie 1 stycznia .Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu i zasiedlaniu nowego terytorium, przeszczepianiu na jego gruncie swojej kultury i obyczajów.. Bierny opór Gandhiego:W ten sposób w Polsce zamiast gwałtownych przemian doszło do pokojowego przejścia od systemu jednopartyjnego do pluralizmu politycznego.. Brytania zaciągnęła zobowiązania dotyczące niepodległości Indii.Imperium brytyjskie - imperium kolonialne obejmujące dominia, kolonie, protektoraty, terytoria mandatowe i inne terytoria zależne należące do Wielkiej Brytanii lub przez nią zarządzane.. 3) współzawodnictwo między Wschodem a zachodem.. 2) powojenna rywalizacja między mocarstwami zachodnimi.. Konflikty na Bliskim Wschodzie Konflikty na Bliskim Wschodzie str. 287 - 292 Konflikty na Bliskim Wschodzie TEST STRESZCZENIE.. około 16 godzin temu.. Odtąd swobodnie mogły działać zdelegalizowane wcześniej związki i stowarzyszenia.. Przyczyn rozpadu systemu koloniolnego i dekolonizacji było wiele- ich nawarstwianie po .W statusie kolonialnym Afryki do połowy lat 50. zaszły niewielkie zmiany.. Nie zdołano jednak powstrzymać kampanii muzułmanów na rzecz utworzenia odrębnego państwa - Pakistanu.. Geografia.Długotrwały rozpad systemu kolonialnego przebiegał w większości przypadków boleśnie, pochłonął miliony ofiar, a wiele przykrych skutków przetrwało do dziś..

Kryteria sukcesu: Wymieniam skutki rozpadu systemu kolonialnego.

Wyjaśnij, jakie przyczyny wpłynęły na rozpad systemu kolonialnego na świecie po 1945 roku.. Obyło się bez walk zbrojnych o ich utrzymanie.Zagrabiano ich ziemie, surowce mineralne, wykorzystywano ich jako tanią siłę roboczą.. Metody walki o niepodległość, zastosowane przez M. Gandhiego i jego Kongres Narodowy: a. bierny opór, b. unikanie .Temat: Poznajemy skutki rozpadu systemu kolonialnego.. Ważne pojęcia: Dekolonizacja - likwidacja kolonializmu; proces ogłaszania niepodległości przez dawne koloniePo II wojnie światowej Wielka Brytania poszerzyła prawa mieszkańców kolonii, przeprowadziła reformy konstytucyjne, nadawała autonomię by ostatecznie uznać niepodległość kolonii.. Rozpad systemu kolonialnego System kolonialny funkcjonował od wielu wieków, a jego początków możemy upatrywać na przełomie XV i XVI wieku.. Niepodległe były Egipt , Etiopia , Liberia i Libia .. Dekolonizacja Afryki 1.Rozpad systemu kolonialnego / Rozpad systemu kolonialnego.. - Przyczyny rozpadu system - Pytania i odpowiedzi - Historia .. Kolonia jest to kraj zależny, zarządzany przez władze administracyjne, powołane przez władze kraju zwierzchniego, tzw. "macierzystego".Mahatma Gandhi - założyciel niepodległego państwa indyjskiego, walczył zasadą biernego oporu, propagator pacyfizmu, bierny opór - metoda całkowitego odrzucenia przemocy, zamiast walk sosowano inne formy nacisku, 1947 r. - w miejsce dawnej kolonii brytyjskiej powstały dwa wrogie sobie państwa: Indie i Pakistan, 1960 r.1.. 1947 r. - powstanie: a) Indii - hindusi b) Pakistanu - muzułmanie II.. 1947 r. - powstanie: a) Indii - hindusi b) Pakistanu - muzułmanie II.. Po 1945 roku pojawiły się okoliczności, które pozwoliły na całkowity rozpad kolonializmu.. 1947 r. - powstanie: a) Indii - hindusi.. W wielu przypadkach był to proces długotrwały i nieraz związany z krwawymi starciami.. Dekolonizacja w imperium Brytyjskim.. Po porażce politycznej Wielkiej Brytanii i Francji w kryzysie sueskim (1956), uzyskaniu niepodległości przez państwa arabskie na północy Afryki i upadku IV Republiki Francuskiej (1958), wzmocniły się tendencje niepodległościowe w Afryce środkowej.Chcesz wiedzieć więcej?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt