Praca magisterska przykład spisu treści

Pobierz

3.Spis treści w pracy licencjackiej umieszczony z przodu pozwala na szybsze zapoznanie się z jej zawartością.. Tytułów i podtytułów spisu treści nie wolno kończyć kropką.. W spisie treści NIE należy podawać NIEnumerowanych tytułów podrozdziałów.Przykłady - prace konferencyjne; Wstęp; Przykłady ramowego spisu treści pracy dyplomowej; Wymogi formalne przy pisaniu pracy dyplomowej; Wskazówki do przygotowania wersji elektronicznej pracy dyplomowej; Wymogi ogólne przy pisaniu pracy dyplomowej; Przypisy, zasady cytowania literatury; Standardy merytoryczne przy pisaniu prac magisterskichPraca magisterska to jedna z najważniejszych prac zaliczeniowych w trakcie całego życia, dlatego warto doprowadzić do perfekcji, nawet najmniejsze szczegóły, które się w niej znajdują.. Układ ten nie jest dowolny i zależy od przyjętej metody badawczej.. Spis treści musi być kompletny, ð-czyli powinien zawierać wszystkie elementy pracy.. Spis piśmiennictwa 7.. 26 lipca 2021.. Przykład nagłówka pracy magisterskiej: Praca dyplomowa magisterska Jan Kowalski PODZIĘKOWANIAPraca powinna składać się z następujących elementów: strona tytułowa; spis treści; wstęp; rozdziały i podrozdziały; podsumowanie; bibliografia.. Oczywiście zamiast pisać "pierwsze zagadnienie" należy do swojego spisu wstawić konkretny tytuł na przykład: Historyczne tło powstania poematu Eugeniusz Oniegin..

Spis treści pracy dyplomowej.

Spis treści/plan pracy jest przedstawieniem w punktach merytorycznej treści pracy.. Wszystkie prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) podlegają obowiązkowej weryfikacji systemem antyplagiatowym.. Część praktyczna - badania, program 13.. Klikamy przycisk Spis treści, a następnie wybieramy odpowiedni styl spisu treści.. 5.Praca magisterska powinna na wszystkich stronach, począwszy od spisu treści, zawierać podkreślony nagłówek, w którym należy podać rodzaj pracy dyplomowej oraz imię i nazwisko Autora.. Zaktualizuj, teraz powinno być wszystko OK. 2.. Brakuje tytułów/podtytułów rozdziałów.. Analiza praktycznych rozwiązań w danej dziedzinie 11.. Oznacza to, że zebrane przez Ciebie informacje musisz uporządkować w oddzielne części lub rozdziały.. Zastosowania.. Cytowanie piśmiennictwa 6.. Technika pisania pracy.. podrozdziałów.. W jego postaci uwidacznia się struktura danej pracy magisterskiej.. Dobrze zrobiony automatyczny spis treści to element, który po prostu musisz mieć w swojej pracy dyplomowej.. Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe.. Przede wszystkim - wstępy /i zakończenia/ sąPraca magisterska napisana na kierunku ………………… na specjalizacji: ………………………, pod kierunkiem prof. ………………… [Miejscowość, data] Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP …………………………… [nr strony] 1..

Wzór spisu tablic i rysunków.

Wymogi edytorskie 5.. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.Tworzenie spisu treści przy użyciu stylów nagłówków .. Część opisowa 7.. Jest on także uzależniony .Magister na 5 Formatowanie techniczne pracy dyplomowej 31 października 2018.. Poniżej przykładowy spis treści:Przykłady - prace konferencyjne; Wstęp; Przykłady ramowego spisu treści pracy dyplomowej; Wymogi formalne przy pisaniu pracy dyplomowej; Wskazówki do przygotowania wersji elektronicznej pracy dyplomowej; Wymogi ogólne przy pisaniu pracy dyplomowej; Przypisy, zasady cytowania literatury; Standardy merytoryczne przy pisaniu prac magisterskichOto WZÓR PRAWIDŁOWEGO SPISU TREŚCI.. Cel pracy 3.. Mikos A., Zasady pisania prac magisterskich - wskazówki praktyczne, Edukacja Prawnicza 2006, Nr 4 (79).. Jak sama nazwa wskazuje spis treści to spis istniejącej treści.. Spis treści zwany inaczej planem pracy, to element, który obowiązkowo musi się znaleźć w dużych dokumentach (takich, jak na przykład: praca licencjacka, praca magisterska czy praca inżynierska).. UKŁAD PRACY DYPLOMOWEJ.. Popraw formatowanie spisu treści.najprostszy sposób na ładne i porządne przedstawienie spisu treści /kliknij w "Pod-gląd wydruku" a sam się przekonasz, jak wygląda mój spis treści/..

Spis treści zajmuje kilka stron.

Redakcja pracy Marginesy: 2-2,5 cm lub inaczej, jeśli przekazał tak opiekun specjalności.. Struktura systemu.. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony] 1.2.. Tytuły rozdziałów, akapity - patrz przykład poniżej: 2.Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z płytą CD, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.. [TYTUŁ ROZDZIAŁU PIERWSZEGO] …………………………… [nr strony] 1.1.. Wzór tablicy i rysunku.. Praca dyplomowa powinna mieć charakter teoretyczno-empiryczny.. Najgorsze, co możesz zrobić, to przygotować spis treści ręcznie.Spis treści Po stronie tytułowej umieścić spis treści swojej pracy, przejrzyście, z wyraźnym podziałem na rozdziały i podrozdziały oraz z podaniem strony, na której się rozpoczynają.. Praca doświadczalna (np. licencjacka, magisterska) Praca powinna składać się z następujących elementów: strona tytułowa; spis treści; wstęp;strona tyłowa, spis treści, wstęp, tekst w postaci rozdziałów i podrozdziałów, dyskusja lub podsumowanie, wnioski, streszczenie w języku polskim i angielskim, piśmiennictwo, wykaz tabel i rycin oraz aneks z ponumerowanymi załącznikami [9,11,22].. Na karcie Odwołania pierwszą pozycją z lewej strony jest Spis treści.. Brak komentarzy..

spisu tabel/rysunków.

Praca o charakterze poglądowym polega na zebraniu literatury w zakresie podjętegoPrzykład spisu treści 4.. W elementach spisu treści powinno znaleźć się odniesienie do: wstępu.. Stanowi odzwierciedlenie badania naukowego.. Forma pracy magisterskiej.. Praca składa się z trzech części: teoretycznej, metodycznej oraz empirycznej.1.. Przykładowa bibliografia.. [TYTUŁ PODROZDZIAŁU] …………………………… [nr strony] 1.3.Zobacz ponad 14000 prac w jednym miejscu!. Zasada działania systemu.. Tak samo jak spis inwentarza to spis posiadanego inwentarza, a nie zarys planów jakiegoś hodowcy (na przykład hodowcy - bo inwentarz to również trwałe składniki majątku przedsiębiorstwa) odnośnie tego, ile będzie w przyszłości trzymał .Chociaż robienie spisu treści w Wordzie nie należy do skomplikowanych czynności, to zawsze coś może pójść nie tak.. Spis treści musi spełniać kilka wymogów konstrukcyjnych, zgodnie z zasadą .Układ treści.. Często, bardzo szerokie spektrum omawianych zagadnień oraz wręcz licznych zmian kierunków myślenia, wymaga umieszczenia w tego rodzaju dokumentach, jak właśnie praca magisterska, obszernego spisu treści.Praca magisterska i licencjacka.. Ostatnia aktualizacja 26 lipca 2021.. Miejsce spisu treści w pracy: ð-druga lub ostatnia strona pracy.. Obiekt badańPRACA INŻYNIERSKA.. podsumowania.. Klikamy w miejscu, w którym chcemy wstawić spis treści (np. w przypadku prac naukowych na drugiej stronie dokumentu).. Streszczenie 8.. Wskazówki dla studentów, wyd.. Praca napisana pod kierunkiem.. kierunek: Informatyka.. specjalność: Teleinformatyka.. 3.3 Wstęp Wbrew pozorom wstęp i zakończenie pracy magisterskiej należą do jej części bodaj najtrudniejszych do napisania.. Wzory oświadczeń (pisane na ostatniej stronie pracy) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA .. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem:(tu ma chyba 12 (cz.14 Times, .Wzór spisu treści.. bibliografii.Wstęp i zakończenie (oraz niekiedy również spis treści) najlepiej pisać (lub modyfikować: w przypadku spisu treści) po zrealizowaniu i napisaniu całej pracy.. Aby sprawdzić, jak wygląda spis treści, kliknij w "Podgląd wydruku".. Rogala K., Prawo autorskie na uczelniach wyższychPraca przyjęta dnia: Podpis promotora: Częstochowa, 20xx Spis treści.. rozdziałów.. Praca z Prawa; Praca z Ekonomii; Praca z Psychologii; Praca z Pedagogiki; Praca z Zarządzania; Praca z Pielęgniarstwa; Praca z Medycyny Estetycznej; Praca z Fizjoterapii; Praca z Ratownictwa medycznego; Praca z Socjologii; Praca z KosmetologiiPRZYKŁADOWE PRACE.. Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie.. Przykład numeracji wzorów.. Nr albumu autora pracy: xxxx.. Wzór pierwszej strony rozdziału.. Wstęp 5.. Bydgoszcz 20xx Strona z podziękowaniami (w zależności od indywidualnych potrzeb) Dziękuję .. Spis treści [Wstaw(Indeksy i spisy(Spis treści(Pokaz poziomy: 3 lub 4] 1.Praca dyplomowa powinna zawierać następujące części: 1) Oświadczenie kierującego pracą oraz oświadczenie autora (autorów) pracy; 2) Stronę tytułową; 3) Spis treści; 4) Wstęp; 5) Kolejne rozdziały pracy; 6) Zakończenie (wnioski, podsumowanie); 7) Bibliografię; 8) Załączniki.Spis treści 1.. W spisie treści muszą się znajdować wszystkie podtytuły..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt