Przykładowy plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego 2019

Pobierz

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju 2.. Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach stacjonarnych i internetowych dotyczących awansu zawodowego.. Przepisy nie regulują tej kwestii a więc zależy to wyłącznie od wymagań dyrektora.. 3.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego .. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r. Długość stażu: 2 lata 9 miesięcy.. Radków.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.. Nauczyciel: mgr Alicja Strzelczyk Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce odbywania stażu: Ośrodek Rewalidacyjno - Edukacyjno -Wychowawczy Tutaj zamieszczam tylko krótkie fragmenty planów - kompletne plany dostępne są w wersji płatnej Poradnika w formacie Worda i pdf.. Sprawozdanie z realizacji planu.. Doskonalenie zawodowe - kontynuacja i podejmowanie różnych form doskonalenia zawodowego 1.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Przykładowy plan rozwoju: Pobierz: 2011Religia.. Okres sta Ŝu: 2 lata 9 miesięcy Czas rozpocz ęcia sta Ŝu: 1 wrze śnia 2007 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela przedmiotów zawodowych.. Scenariusze zajęć.. Dokumentacja.. Analiza obowiązujących ustaw i rozporządzeń związanych z oświatą Analiza przepisów prawa dot.. NAUCZYCIEL SZKOŁY.Sep 2, 2021Jan 25, 2021Mój plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego jest bardzo ogólny..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020.

nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.. Nie zawiera większych szczegółów, ponieważ zostały one opisane w moim sprawozdaniu z realizacji stażu.. Kup Poradnik .. Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieliTen Poradnik zawiera trzy przykładowe plany rozwoju zawodowego - dla nauczyciela szkoły, dla nauczyciela przedszkola i dla bibliotekarza.. Mar 23, 2022Aug 8, 2020Aug 18, 2020Jul 5, 2020zawodowego przez nauczycieli.. §8 ust.. nauczyciel matematyki i informatyki.. Cały okres stażu Harmonogram spotkań.. 2 pkt 3Dec 26, 2021prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.. Obie w formie tabel odwołujących się do każdego wymagania.. Od 01.01.2015 odwiedzono tę wizytówkę 4598 razy.. Data rozpoczęcia stażu - 01.09.2013 r. Data zakończenia stażu - 31.05.2016 r. WSTĘProzwoju zawodowego Wrzesień 2019 r na koniec stażu 2.. Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna ul. Wyborna 20Autor: Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna Opublikowano: 12 marca 2018 roku.. PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO..

o stopień nauczyciela dyplomowanego.

Łódź .. Miejsce pracy i odbywania stażu: Szkoła Podstawowa w Głuchowie 3. ubiegającego się .. Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego znajdują się w ust.. 2.Miejscowość, data przedłożenia dyrektorowi planu rozwoju zawodowego …………………………………………… podpis nauczyciela Zatwierdzono do realizacji: ………………………………………………….. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Nazwa i adres placówki: Dyrektor: Data rozpoczęcia stażu: 03.. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.- współpraca z innymi instytucjami rok szkolny 2019/2020 5.Działalność społeczna - rozwijanie u dzieci uczucia empatii i pomocy potrzebującym.. Agnieszka Wołoszyn.. Data, podpis oraz pieczęć Dyrektora Szkoły * Przedstawiony przykład Planu rozwoju zawodowego jest jedynie propozycją.Nie ma jednej obowiązującej formy planu rozwoju zawodowego.. Znajdź nas.. - udział w akcjach charytatywnych.. Hospitacje zajęć przez dyrektora.. nauczyciela mianowanego.. Plan może ulegać modyfikacjom i uaktualnieniom, adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy.. Na bieżąco Wrzesień 2019 Cały okres stażu Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.. Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki, fizyki, techniki z wychowaniem komunikacyjnym i .Plan Rozwoju Zawodowego na stopie ń nauczyciela dyplomowanego Imi ę i nazwisko nauczyciela: mgr in Ŝ. Ewa Grzybowska Nauczyciel podstaw przedsi ębiorczo ści Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Nowym Dworze Maz., ul. Górska 39..

Załącznik: Awans zawodowy nauczyciela katechety.

Staż będzie obejmował okres 2 lat i 9 miesięcy, termin jego rozpoczęcia to 1 .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Maria Erdanowska Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Okres trwania stażu: 01.09.2017r.. awansu zawodowego nauczycieliPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO 1.. Planowana data zakończenia stażu: 02.Plany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl.. Zaświadczenia.. Październik 2017r.. Dlatego złożyłam do Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego.. mgr Maria Erdanowska/Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany Miejsce pracy: Miejskie Przedszkole Publiczne Zajmowane stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnegoPlan rozwoju zawodowego.. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.. mgr Katarzyna Rachuna.. Poznanie procedury awansu.prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021 Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu..

Plan rozwoju na nauczyciela dyplomowanego, wychowanie fizyczne.

Zgodnie z radą mojej Dyrekcji unikałam szczegółowego planu - lepiej w planie zapisać mniej a zrealizować dużo więcej niż na odwrót.Plan rozwoju zawodowego.. Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. 6.Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.. Ja w swoich wzorach proponuję dwie formy.. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu ds. WSO .. - opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły.. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.. Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt