Wskaż poprawne dokończenie zdania

Pobierz

TRYB: GRA NAUKA.. Powietrze jest: A.mieszaniną jednorodną o stałej zawartości pary wodnej i tlenu.. Do zniszczeń pośrednich, będących konsekwencjami I wojny światowej, możemy zaliczyć A. kalectwo ok. 7 mln Europejczyków biorących udział w działaniach militarnych.. Zmianę energii wewnętrznej metalowego klocka można osiągnąć przez A. podgrzanie klocka palnikiem.. b)ma tylko jedno rozwiązanie równe 4 1/2 c)ma tylko jedno rozwiązanie równe 3. d)ma wiele rozwiązań.. Albo jak chcesz "ładniejszy" to może być (1,-4) takich punktów jest nieskończenie wiele bo to .. Ćwiczenie 2.. B. zachowują własną objętość.. Nazywając współczesny świat planetą wielkiej szansy , autor zwraca uwagę na: />A.. W czerwcu pani.. Anna zarobiła brutto 2,60zł.. b)woda ma gęstość większą od gęstości benzyny, nie odcina więc dostępu tlenu od płonącej substancji.Zaznacz poprawne dokończenie zdania 5 pkt za rozwiązanie + 3 pkt za najlepsze rozwiązanie - 22.4.2020 (11:49) - przydatność: 40% - głosów: 10 Michalo_PL 22.4.2020 (13:00)Wskaż poprawne dokończenie zdania (4 pkt.). Między ich tłokami nie ma powietrza, jest natomiast pewna ilość wody.. Wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w szeregu homologicznym alkanów A. rośnie temperatura wrzenia węglowodorów.. Wybierz poprawne dokończenie zdania.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. RqawkopEWie47.. Nie kupuj kota w worku.Wskaż poprawne dokończenie zdania: Republika Rzymska to państwo: A.W których rządziła grupa ludzi cieszących się największym szacunkiem B.Na którego czele stała jedna osoba-cesarz C.W którym władze pochodziły z wyboru D.W którym rządziła jedna osoba łamiąca prawa poddanych Na teraz!PILNE!.

Wskaż poprawne dokończenie zdania.

C. jego energię można szybko odzyskać.3.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. C. nie zachowują własnego kształtu.. B. śmierć blisko 10 mln Europejczyków, którzy zginęli w wyniku walk.PLIS POMOŻE KTOŚ!. Do wykresu funkcji f danej wzorem f(x) =(-2+√ 5)x-(2+√ 5) należy punkt?. Woda wapienna służ do wykrywania CO2.. Całkowita energia mechaniczna tego samolotu jest równa 8,7 MJ 87 MJ 122,5 MJ 1225 MJ Pytanie 5/31 (1 pkt.). Rozwiązania (12) Autor: euklides.. 2,5 m/s - MidBrainartWskaż poprawne dokończenie zdania (4 pkt.). Drogi Użytkowniku, to zadanie jest dostępne tylko dla użytkowników, którzy zarejestrowali się i wykupili abonament.. D. dysproporcjonowania tlenku krzemu(IV).. Rejestracja Zaloguj Inne zadanie .. Kwas krzemowy(IV) o wzorze sumarycznym H₂SiO₃ można otrzymać w wyniku reakcji: A. tlenku krzemu(IV) z wodą.. Gaz, który występuje w kopalniach węgla kamiennego, to A. metan.. Oferuje przez to nielimitowaną ilość przykładów do rozwiązania na zasadzie treningu, nauki w tempie w jakim uczeń potrzebuje i w ilości o .Zadanie: wskaż poprawne dokończenie zdania przeciwprostokątna trójkonta prostokątnego o przyprostokątnych 8cm i 15cm jest równa a 25cm b 289cm Rozwiązanie: z tw pitagorasa c 8 15 64 225 289 c 289 17 odp cWskaż poprawne dokończenie zdania.. B. większy od kąta padania i wartość prędkości światła maleje.Wybierz poprawne dokończenie zdania..

...Wskaż poprawne dokończenie zdania.

Płonącej benzyny nie należy gasić wodą, ponieważ: a)Benzyna ma gęstość większą od gęstości wody, więc woda odcina dostęp tlenu do płonącej substancji.. Tryb "NAUKA" umożliwia rozwiązywanie przykładów z tego samego zakresu tematycznego co "GRA", jednak bez limitu czasowego.. Zadanie 10.. Rok 2012 miał… .. Równanie 1/3 (9-2x)-1=-2/3x+2 a)nie ma rozwiązań.. Rok 2012 był rokiem przestępnym.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. PUNKTY: 0.. B. tlenku krzemu(IV) z kwasem siarkowym(VI).. Liczba -2 spełnia równanie A.. Rok 2012 był rokiem przestępnym.. -3x + 11 = 2(4 - 1,5x) + 3 3.Połącz w pary .Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Podczas przejścia promienia z ośrodka o mniejszej gęstości do ośrodka o większej gęstości kąt załamania jest: A. większy od kąta padania i wartość prędkości światła rośnie.. C. ochłodzenie klocka w zimnej wodzie.. Jeżeli pierwsza strzykawka ma średnicę dwa razy większą niż druga, to wciśnięcie jej tłoka do końca (a tym samym wysunięcie tłoka w mniejszej strzykawce) jestOpracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. .Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..

6.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Wskaż poprawne dokończenie zdania.. od tej kwoty został potrącony podatek który stanowi 0,2 dochodu brutto.. C.mieszaniną jednorodną gazów, o stałej zawartości azotu i tlenu.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Niezwykły postęp cywilizacyjny B. Możliwość porozumienia między ludźmi C. b) mętnienie wody wapiennej spowodowane powstaniem substancji nierozpuszczalnej w wodzie.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Jeżeli prędkość jadącego po poziomej drodze samochodu o masie 1 t wynosi 20 m/s, to energia kinetyczna tego samochodu jest równa 400 kJ 200 kJ 4 000 J 2 000 JWskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania.. TRYB: GRA NAUKA.. Poprawne dokończenia zdania B brzmi: Zachodzą na odległość i zawsze powodują przyciąganie się ciał.Reakcje charakterystyczne służą do indentyfikacji substancji.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. W ciągu pięciu sekund prędkość samochodu poruszającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym wzrosła z 2 m/s do 10 m/s.. Na podstawie zamieszczonego wykresu możemyZadanie 9.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Tlenek węgla(IV) powoduje: a) zabarwienie wody wapiennej na różowo.. Rok 2012 miał… .. PUNKTY: 0.. W porównaniu z akumulatorem zaletą kondensatora o tych samych rozmiarach jest to, że: A. gromadzi on znacznie więcej energii.. Dwie strzykawki połączono wężykiem..

2.Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania.

Ciało stałe ma określony kształt, ponieważ jego cząsteczki.. Dany jest trójkąt, w którym pierwszy z jego boków jest równy x, drugi jest o 4 krótszy od pierwszego, a trzeci ma długość 5.. Szanse nieograniczonego rozwoju człowieka D. Zniwelowanie wszelkich odmienności w świecie.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Dziedzina funkcji opisującej obwód tego trójkąta w zależności od zmiennej x jest równa1.Wskaż poprawne dokończenie zdania.. CZAS: 05: 00.. Uzasadnienie: Ponieważ szkolna linijka mierzy z dokładnością do 1 mm, a nie do 0,1 mm.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Wskaż poprawne dokończenie zdania.. D. wykonanie nad nim pracy mechanicznej.Wskaż wszystkie poprawne dokończenia zdania : Wołodyjowski ślubował a) strzec wiary chrześcijańskiej b) ochraniać króla c) pokornie znosić przewagę nieprzyjaciela d) nie poddać się e) bronić zamku do śmierciWskaż poprawne dokończenie zdania.. B. dostarczenie do niego ciepła.. D. nie zachowują własnej objętości.. Zadanie 10.. A.Poprawne dokończenie zdania A brzmi: Wynik pomiaru odległości, którego nie można uzyskać za pomocą linijki szkolnej, to 3,47 cm ± 0,1 mm.. Podkreśl poprawne dokończenie zdania.Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. B.mieszaniną niejednorodną o stałej zawartości tlenku węgla(IV) i pary wodnej.. Pozostała kwota to dochód netto.Aby obliczyć, ile złotych zarobiła pani Anna w czerwcu, wystarczy A)od 2260 odjąć 0,2Wskaż poprawne dokończenie zdania.. Porównaj budowę komórek jądrowej i bezjądrowej, wpisując w odpowiednie rubryki tabeli znak + (jeśli wymieniona struktura występuje) lub - (jeśli jej brak).. Ćwiczenie 2.. Przyspieszenie tego samochodu było równe A. Wskaż poprawne dokończenie zdania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt