Sprawozdanie z zajęć wyrównawczych klasa 3 chomikuj

Pobierz

Uwzględnia realizację podstawowych treści programu w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej.Sprawozdanie z zajęć zespołu wyrównawczo-kompensacyjnego w II semestrze roku szkolnego 2008/2009 Klasa I Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu: w środę , w godz. 11.35 - 12.00 i w czwartek, w godz. 11.35 - 12.00.. ANALIZA diagnozy w klasie I.docx z chomika gosialb.. W pierwszej grupie było sześcioro uczniów z klasy siódmej i dwóch z szóstej ~ dziewczynek, chłopców , natomiast w grupie drugiej - osiem osób z klasy ósmej ( ô dziewczynek, î chłopców .. Zajęcia w klasach I-III prowadziłam w oparciu o program własny zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla I etapu kształcenia w Szkole Podstawowej, który na bieżąco dostosowałam do wymagań i indywidualnych potrzeb uczniów.wskazane jest kontynuowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w formie indywidualnej.. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Zajęcia skierowane były do dzieci, które z różnych powodów wykazują trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu nauczania języka polskiego.. Klasy usiadły razem i uczniowie wspólnie starali się rozwiązać zadania,SPRAWOZDANIA PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA ZA .. Polonii w Słupsku KLASY I-III Badane obszary i wymagania Obszar 1: EFEKTY RÓZNORODNYCH DZIAŁAŃ PRZYGOTOWUJĄCYCH UCZNIÓW DO SPRAWDZIANÓW ZEWNĘTRZNYCH - ANALIZA OFERTY ZAJĘĆ WSPIERAJĄCYCH ORAZ MATERIAŁÓW PRZYGOTOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELIPlan pracy zajęć wyrównawczych klas I-III nauczania zintegrowanego..

Łącznie odbyło się 27 zajęć.

Ukierunkowanie i pomoc w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości szkolnych.-zapoznawanie ucznia z piosenkami w języku angielskim i zachęcanie do ich wspólnego śpiewania Chętnie uczestniczy w zajęciach.. Klasa I, semestr I: - Analiza i synteza słuchowa i wzrokowa wyrazów; - Nauka czytania wyrazów i zdań; tekstu pisanego i drukowanego; - Swobodne wypowiedzi w oparciu o doświadczenia własne, historyjki obrazkowe i przeczytane teksty;4 days agoZajęcia dydaktyczno-wyrównawcze - edukacja wczesnoszkolna.. Sprawdziany klasa 3: SPRAWDZIANY matematyka: sprawdziany, kartkówki klasa1: sprawdziany, kartkówki klasa2 .SPRAWOZDANIA • pliki użytkownika sroka54 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • Sprawozdanie z zajęć karcianych.docx, Sprawozdanie z realizacji podstawy programowej z edukacji polonistycznej i matematycznej w klasie II w roku szkolnym 2011.docx .. Frekwencja 92,86 Informacja o realizacji programu nauczania Program został zrealizowany z godnie z podstawą programową.Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. konieczne jest dalsze stymulowanie sfery poznawczej i funkcji słuchowo-językowych.. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE DLA KLASY 3 B Prowadzący: Grażyna Szewczyk Liczba uczestników ogółem - 10 w tym dziewcząt 3 chłopców 7 niepełnosprawnych 0 dziewcząt 0 chłopców 0 Frekwencja 100% Ilość zrealizowanych godzin 8.RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 10 im..

...Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w klasie 3a Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych jest zgodny z Nową Podstawą Programową oraz programem edukacji wczesnoszkolnej dla klasy 3.

W roku szkolnym 2005/2006 działało w naszej szkole koło matematyczne, którego byłam opiekunem.. Celem lekcji było podnoszenie sprawności .Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III- 2014/2015 Klasa III liczy 10 uczniów.. ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE CAŁOŚĆ .. Zgodnie z przydziałem czynności miałam prowadzić zajęcia koła w wymiarze 1 .. konieczne jest rozwijanie umiejętności wnioskowania i przewidywania.Zadanie nr 3 : Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-VII Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęcia: Dorota Siejkowska SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI DLA KLAS IV-VII za okres od 18.09.2017 r. do 31.01.2018 r. SEMESTR 1 1..

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w pracy z dziećmi na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych kierują się następującymi celami głównymi: Rozbudzanie ciekawości poznawczej, potrzeby pogłębiania wiedzy.

ćwiczenia do zajęć wyrównawczych: ćwiczenia matematyczne: ćwiczenia matematyczne(1) .. Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Pedagog szkolny W bieżącym roku szkolnym 2016-2017 zajęcia korekcyjno -kompensacyjne prowadzone były dla 26 uczniów klas 0-VI, z podziałem na grupy wiekowe.. Zajęcia wyrównawcze z matematyki odbywały się z podziałem na dwie grupy.. Edukacja polonistyczna.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska Ilość uczniów1.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III "b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II "b" Szkoły Podstawowej im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt