Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną poniżej następnie odpowiedz ustnie na pytania

Pobierz

Oprócz podanych sposobów czytania, możesz jeszcze spróbować przeczytać wysokim i niskim głosem.. Przeczytaj pytania z zadania pierwszego, jeśli nie znasz jakichś słów sprawdź je w słowniku.. Dodaj.Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania.Klasa I .. Osoba, która nie będzie mała szczęścia, dodatkowo wykonuje 20 .Odpowiedz ustnie na pytania: • Jak zbudowany jest tulipan?. Język niemiecki 105.. - podręcznik s.19 5.2.. Str. 66,67, odpowiedz ustnie na pytania pod tekstami.. O jakiej roślinie jest mowa w tekście?. Zadbaj, by zdania były różnego typu i żadne z nich się nie powtórzyło.W języku niemieckim nie ma ścisłego podziału czasowników na dokonane i niedokonane, np. lernen - tłumaczymy - uczyć się lub - nauczyć się, w zależności od sytuacji.. Z tego względu zdania w czasie przeszłym mogą określać czynności zarówno dokonane jak i niedokonane, które miały miejsce w przeszłości.Przygotuj starą gazetę i kosz.. Każdy z nich krótko scharakteryzuj.Przeczytaj e-mail i powiedz, które informacje są prawdziwe.. Otwórz teraz ćwiczenia na s, 20 ,21,22,23 i wykonaj wszystkie zadania.. (jak często?. Każdy ma 10 rzutów.. Życzę cierpliwości, wytrwałości i miłej pracy !. Odpowiedz ustnie na pytania 1, 2, 4 i 5 znajdujące się pod tekstem.. Wykonaj zadania ze str.62-63 KĆ.. Jak na mapie oznaczone są góry?. Przepisz do zeszytu z jęz.. Odpowiedz ustnie na pytania 1 - 2 znajdujące się pod tekstem..

Przeczytaj tekst z podręcznika s. 66-67, a następnie odpowiedz ustnie na pytania: 1.

Język polski.. Język francuski 3.. Zapisz w zeszycie zwroty: I don't mind - nie przeszkadza mi to Poor (dog)- biedny (pies) Oh, all right.- dobrze, niech będzie Następnie spójrz na tabelę na str 97 (podr) Zdjęcia, skany, czy inne formy wykonanych prac2.Otwórz podręcznik na s. 26,27, przeczytaj tekst "Babcia, papież i nuda".. Jakie uczucia chciał wywołać autor u czytelnika?. Wykonaj ćwiczenia z Kart ćwiczeń 1, 2, 3/70, nie rób ćw.. Przeczytaj tekst "Igrzyska olimpijskie" - podręcznik s.18 - 19.. 2 Wykonaj zad.. Utwórz ustnie zdania.. (kiedy?. (w jaki sposób)przeczytaj dialog I don' t like cat's (nie lubię kotów), a następnie odpowiedz ustnie na pytania w zad 2/96.. Zwróć uwagę, że dni tygodnia w kalendarzu umieszczone są nad liczbami.. W wolnej chwili zagraj z rodzeństwem lub rodzicami w ulubioną grę stolikową.. (blau) 6.Odpowiedz ustnie na pytania w zad.. Wejdź ponownie na wpisz kod jak wyżej i odsłuchaj AUFNAHME 20.. (gdzie?. Zapisz w zeszycie.. • Które części tulipana znajdują się nad ziemią?. W swojej odpowiedzi wskaż zarówno na czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne.. Następnie napisz zdania w zeszycie.A4/108.przysłówki czasu - odpowiadające na pytania: wann?. Jakie dni maja pokolorowane zostały przez Ciebie na żółto?. Budują swoje domy z gałęzi, na podmokłych terenach..

Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ odpowiedz ustnie na pytania.

Karty ćwiczeń - wykonaj ćw.. Jak nazywa się morze nad którym leży Polska?. 4.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: Przeczytaj zamieszczony poniżej dokument, a następnie napisz, jakie znaczenie miał w dziejach Polski?. 3 wykonaj ustnie i przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną poniżej(żółta tabelka).. Zapoznaj się z definicją kwartału - odpowiedz ustnie na pytania 1 - 76.. Następnie odpowiedz ustnie na pytania do tekstu.. Zacytuj związane z kłamstwem wskazówki, które.. Przeczytaj regułę zamieszczoną na stronach 118-119 Stopniowanie przymiotników i przysłówków i uzupełnij ustnie zdania właściwymi formami przysłówka.. Pamiętaj, "nie" z przymiotnikami piszemy łącznie (razem).. Zadanie 1 .. Jak na mapie oznaczone są rzeki, jeziora i morza?. Jak nazywają się najwyższe polskie góry?. Język hiszpański 4.. (jak długo) przysłówki miejsca - odpowiadające na pytania: wo?. Posłuchaj z tekst o szkole w Bangladeszu z zad.. Przeczytaj informację z ramki str. 66Przeczytaj wiersz pt. "Pewien pieróg"na str. 28-29 w podręczniku polonistyczno - społecznym, a następnie odpowiedz ustnie na pytania 1 i 2 pod czytanką.. Następnie zrób kulę z gazety i ustaw kosz w odległości 4 kroków od siebie.. Informatyka 41.. Poniedziałek 20.04 Ed.. Ułóż puzzle - rower - "Wycinanki" karta 60 - dla chętnych.. Zrób to w następującej kolejności: str. 88 i 89, a następnie ustnie odpowiedz na pytania pod tekstem, potem str.90 i 91 i znów ustnie (nawet ćw.6 ustnie!).

Następnie przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną poniżej.

2.Przeczytaj wpisy na blogu internetowym w zad.. Wykonaj zadanie zgodnie z poleceniem.. Przeczytaj maila jeszcze raz i uzupełnij zdania.. Jakie uczucia towarzyszą Tobie w związku z nadchodzącą wiosną i do czego zachęcają?50 PKT 4. odtworz argumenty usprawiedliwiające kłamstwo zawarte w tekscie.. Język angielski 295.. 2 ( w razie problemów poszukaj odpowiedzi w słowniczku na końcu działu na str. 59. w dziale wyrażanie opinii o przedmiotach szkolnych).. Odpowiedz ustnie na pytania.. Wykonaj zad.. 3 na str. 29 w podręczniku polonistyczno - społecznym.. KLASA II .Zerknij teraz na mapę i odpowiedz ustnie: odczytaj największe miasta; jaką funkcję pełni Warszawa?. Potem napisz odpowiedzi na te pytania.. Dom bobra nazywa się żeremie.. Notuj wyniki na kartce.. Ich bin jetzt mit meinen Eltern in Berlin.Odpowiedz ustnie na pytania 1-4 P. str. 63.. (1,2,3,4,5) W zadaniu 3 nalep w kalendarzu nalepki na pola z datami zgodnie z treścią zadania.1.. Możesz też zaangażować domowników i ten tekst przeczytać z podziałem na role - tak, jak robiliśmy to w klasie.. Zaproś do zadania swoich bliskich.. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 62-64, a następnie odpowiedz ustnie na pytania 1,2,3 pod tekstem..

Regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 61.

Naucz się ładnie czytać tych tekstów.. Wykorzystaj przy tym wyniki z tabeli z zadania 2.A3/108.. Następnie odpowiedz ustnie na pytania: 1.. Posłuchaj nagrania i zanotuj w zeszycie nazwy pomieszczeń szkolnych, które pojawiają się w tekście:Przeczytaj regułę gramatyczną zamieszczoną na stronie 116.. • Które części tulipana znajdują się pod ziemią?. Przeczytaj wiersz Macieja Byliniaka pt.: "Cyrk" P. str. 64, a następnie odpowiedz na dwa pierwsze pytania.Ustnie odpowiedz na pytania, następnie sprawdź swoje odpowiedzi z moimi.. odpowiedz na pytania pod tekstem, na koniec str. 92 i 93 i tak samo: odpowiedz ustnie na pytania pod tekstem.Lekcje na czwartek 21 maja 2020. następnie przeczytaj reguły gramatyczne zamieszczone na stronach 98 i 162 plis …Następnie przeczytaj 6.. Wykonaj zad.. Przeczytaj tekst " Budowa roweru " - podręcznik s. 8 - 9.. Przedstawię Ci teraz kilka wierszyków o zabytkach naszej .Przyporządkuj ustnie pytaniom polskie .Zad 2.. Język polski 1760.1.. Zwróć uwagę na szyk wyrazów - zadania 3, strona 44 w podręczniku.. Spróbuj teraz rozwiązać zadanie 2.. Jaki charakter ma opowiadanie?. Historia i społeczeństwo 155.. ), wohin (dokąd), woher (skąd) przysłówki sposobu - odpowiadające na pytania: wie?. 3 w zeszycie zgodnie z regułą gramatyczną.. Napisz 10 zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie dotyczących Dziadów cz. II.. rozsądny - nierozsądny Inni sławni PolacyPrzeczytaj teraz temat o bogactwach naturalnych w podręczniku.. Przeczytaj uważnie tekst "Co robimy wiosną".. 3.Poniżej praca do wykonania w domu.. polskiego wyrazy umieszczone pod rysunkami na marginesie i zapamiętaj ich pisownię.. Wygrywa osoba, która zdobędzie największa ilość koszy (1 kosz - 1 punkt)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt