Zapisz podane liczby cyframi klasa 5

Pobierz

A - liczba o 3 większa od -2 B - liczba o 4 mniejsza od 2 C - liczba przeciwna do -5 D - liczba leżąca między liczbami -5 i -3 Wpisz w puste miejsce odpowiedni znak, < lub >.Drogi Użytkowniku, wyczerpałeś dzisiejszy limit dostępu do tego zadania dla użytkowników z niewykupionym abonamentem, ale zabawa wcale nie musi się kończyć!. ZAPIS LICZB SŁOWNIESprawdzian_Ulamki dziesiętne kl.5Zadanie 1.. Obok siebie nie możemy umieścić dwóch takich samych symboli spośród: V, L, D.. P 6.Zobacz 5 odpowiedzi na zadanie: ZAPISZ PODANE LICZBY CYFRAMI: tysiąc dziesiątek , tysiąc setek , tysiąc tysięcy i tysiąc milionow .Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o zapisz podane liczby cyframi kowasi1990 kowasi1990 04.03.2019 Matematyka Szkoła podstawowa rozwiązane Zapisz podane liczby cyframi .. 4.dziesięć milionów tysięcy sześćdziesiąt trzy.. DOBIERANIE - Połącz w pary liczby zapisane słownie z liczbami zapisanymi cyframi.. Aby uzyskać dostęp do nielimitowanego korzystania z zadań dla swojej klasy i zapisywania się w rankingu portalu, należy zarejestrować się i wykupić abonament.. Zapisz podane liczby cyframi, a następnie kliknij: SPRAWDŹ.. 1 235 981 3 905 267 7 027 729 mln tys.MATMAG.pl = KLASA 5: Spis zadań w klasie.. XVII XIII XIV XIX Pokoloruj pola z liczbami: mniejszymi od 5 - na niebiesko, między 5 a 14 - na czerwono, między 15 a 20 - na żółto.Na tym kanale znajdziesz najbardziej cierpliwego nauczyciela matematyki w internecie :) Subskrybuj: inne dzielniki niż 1 i samą siebie (np. mnożymy dwie liczby pierwsze 5 7= 35, otrzymana liczba dzieli się nie tylko przez 1 i samą siebie, ale także przez liczby pierwsze, które zostały pomnożone, jej dzielnikami są liczby 1, 5, 7, 35, zatem jest ona liczbą złożoną)..

Wersja CZapisz podane liczby cyframi .

Rozwiązanie zadania 5 z książki Matematyka z plusem 5.. ZADANIA Z LUKĄ - Zapisz podane liczy cyframi.. OK .Systemy zapisywania liczb - sprawdzian z matematyki w klasie IV.. sześćset osiem tysiąc trzydzieści czternaście tysięcy dziesięć dwieście osiemnaście tysięcy siedem siedemset tysięcy dwa .. Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Zapisz podane liczby cyframi : -dwadzieścia tysięcy siedem i dwadzieścia jeden setnych -trzy tysiące trzydzieści i trzy tysięczne -pięć tysięcy cztery i osiem setnych -czterdzieści cztery… poniżej.. Dla nielimitowanego dostępu do zadań poproś rodzica/opiekuna, aby wykupił dla Ciebie abonament.Zapisz podane liczby cyframi zadanie 5.. 1. sześć milionów trzydzieści tysięcy.. Systemy zapisywania liczb .. Nr w dzienniku .. b) Ilu ró¿nych cyfr u¿yto, aby zapisaæ wszystkie liczby?. 5.jeden miliard dziewięćset milionów.Liczby całkowite kl. 5 Podane niżej liczby całkowite zaznacz na osi liczbowej i podpisz odpowiednimi literami.. Zapisz podane liczby słowami: a)45 200 .klasa 4; klasa 5; klasa 6; klasa 7; klasa 8; zadania konkursowe; 4: LICZBY NATURALNE: Liczby wielocyfrowe.. SPRAWDŹ .. dwieście dwa.. Do zapisu liczby używamy co najwyżej trzech takich samych symboli spośród: I, X, C, M.. Zadanie 2 2pkt.. ZADANIA Z LUKĄ - Zapisz liczbę, która nie pasuje do zestawu..

Zapisz liczby cyframi arabskimi.

ZAPIS LICZB CYFRAMI.. JEDNA LICZBA NIE PASUJE.. A - 400 B - 300 C - 16 D - 800 E - 80 F - 11 1 Podpisz zgodnie ze wzorem i przeczytaj liczby.. 136 29 9 13 54 5 308 3 10 a) Ile jest liczb?. zadania w załączniku zad 1,2,3 Matematyka klasa 5 str 66 zad 1 2 3 ćwiczenia "Matematyka z plusem" wersja c Answer.. Cyfry w danej liczbie nie mog¹ .5 dag = 50 g 5 kg = 500 dag 5 kg = 5000 g 12 dag = 120 g 1 kg 25 dag = 125 dag 1 kg 300g = 1300 g 3 g = 3 g : 10 = 0,3 dag 230 dag = 230 : 100 = 2,30 kg 1200 g = 1200 : 1000 = 1,2 kg 5 g = 0,5 dag 116 dag = 1,16 kg 1500 g = 1,5 kg 12 g = 1,2 dag 108 dag = 1,08 kg 2367 g = 2,367 kg Wytnij i wklej do zeszytu 2.siedemset trzy miliony osiemset.. 3 h 15 min = 195 min 123 s = 2 min 3 s. 2 doby 6 h = 54 h 2 kwadranse = 30 min = 1800 s.Liczba 14 zapisana w systemie rzymskim to A. XIV B. XVI C. XIX D. XXI 2.Połącz w parę liczbę zapisaną cyframi arabskimi z równą jej liczbą zapisaną znakami rzymskimi.. ZAPIS LICZB CYFRAMI I SŁOWNIE.. Zapisz liczby słowami:matematyka klasa 5 Ułamki dziesiętne Zad.1.. 3.trzydzieści miliardów czterdzieści.. Podaj liczbê cyfr.. Gra "Zapis liczb cyframi" (Zapisz cyframi podaną słownie liczbę) .. (Zapisz liczbę, która spełnia podane założenia)Aby zapisać liczbę w systemie rzymskim, należy stosować poniższe zasady..

Zapisz liczby cyframi rzymskimi.

35 127 89 160 349 3, dwie 3+ 5= 2. czterdzieści tysięcy sto.. Wpisz odpowiadające tym liczbom litery.. Ile miesięcy upłynie od pierwszego dnia III miesiąca roku do ostatniego dnia IX miesiąca?. Liczba 1 nie jest ani liczbą pierwszą, ani liczbą .I.3 Jak zapisujemy liczby Wpisz do diagramu podane liczby słowami.. jesteś tu: > matzoo.pl > klasa 5 > Liczby i działania .. Temat: ZAPISYWANIE CYFRAMI LICZB .. 1 3 5 7 9 2 4 6 8 10 405 C. DCLXX I - ____ II - ____ III - ____ 3.Zapisz podane liczby cyframi arabskimi.ZAPIS LICZB CYFRAMI.. Ładowanie gry.. ANANAS ZA 8 POPRAWNYCH ODPOWIEDZI.. milionów osiem tysięcy.. Question from @Glamka1 - Szkoła podstawowa - Matematyka.. Zadanie 1 2pkt.. Zapisz cyframi liczby: a)sześć tysięcy sto osiem .. b)trzysta osiem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć .. 0 BŁĘDÓW: 0 POPRAWNYCH: DODAJ KOMENTARZ.. Zapisz liczby cyframi rzymskimi.. Zapisz cyframi następujące liczby: a) czterysta tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa:.. b) dwieście trzydzieści siedem tysięcy sto jedenaście:.. c) trzysta tysięcy sześć:.. Wpisz w każdą lukę odpowiednią literę.. DODAJ KOMENTARZ WASZE KOMENTARZE DO TEGO ZADANIA: .. Litery z oznaczonych pól utworzą rozwiązanie.. Zadanie 2 str 38 klasa 6 Poprzednie Następne Razem wiemy więcej Strona korzysta z .SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB GRUPA B 1.. Drogi Użytkowniku, bez rejestracji, możesz obejrzeć listę wszystkich zadań i podejrzeć zadania w pierwszym dziale klasy..

Przeczytaj podane liczby.

Oblicz sumê cyfr.. Z cyfr: 2, 4, 9 u³ó¿ wszystkie liczby jednocyfrowe, dwucyfrowe i trzycyfrowe.. Zapisz liczby cyframi rzymskimi.. Przedstaw w postaci ułamka zwykłego i skróc.. a/ 0,75= b/ 1,48= c/ 0,375= d/ 20,8= f/ 1,25= Zad3.Zapisz podane liczby cyframi Zad 5.. (0-2)Zapisz podane liczby cyframi.a) szesnaście i pięć setnychb) dziewięć i osiem dziesiątychDYSKUSJA I ODPOWIEDZI.. Question from @Agibagi123 - Gimnazjum - MatematykaAutor: bartila Dodano: 20.8.2011 (16:54) Zapisz podane liczby cyframi.Ustaw te liczby w kolejności od najmniejszej do największej ; dziewięćset tysięcy trzydzieści dziewięć , osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści dziewięć ,jeden milion sto ,trzysta tysięcy trzysta trzy , sto dwanaście tysięcy pięć , jeden milion sto tysięcy , sto .Wpisz odpowiednie liczby.. Wersja C opracowane przez nauczycieli serwisu Odrabiamy.pl czterdzieści tysięcy pięć i trzydzieści jeden setnych:40 005, 31 Odpowiedź na zadanie z Matematyka z plusem 5.. Zapisz cyframi podane liczby a/ dwadzieścia pięc i siedem setnych b/ trzy i dwanaście tysięcznych c/ dziewięc dziesiątych d/ piętnaście i dwie dziesiąte e/ trzysta i jedenaście tysięcznych f/ osiem setnych Zad2.. Zapisz liczby cyframi arabskimi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt