Amoniak karta charakterystyki chempur

Pobierz

Informacje z karty charakterystyki: Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzaneChempur: Na podanej stronie, w miejscu wyszukiwania, należy wpisać nazwę lub fragment nazwy produktu; karta charakterystyki wyświetli się po kliknięciu w widniejącą w trzeciej kolumnie ikonkę.. : NH 4 Cl Amonu chlorek CZDA Numer POCH: 137260114 Marka: POCH Numer oryginalny: CAS: 12125-02-9 Wzór sum.. 3-5 D-76185 Karlsruhe Niemcy Telefon:+49 (0) 721 - 56 06 0 Fax: +49 (0) 721 - 56 06 149 e-mail: Strona www: Kompetentna osoba odpowiedzialna za kartę charakterystyki::Department Health, Safety and Environment1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. FP Wynieść pojemniki z obszaru rozlania.. Zawartość 25 ± 1% Gęstość (20°C) ok. 0,907 g/ml Pozostałość po odparowaniu max.. Link: Honeywell: Na podanej stronie należy wybrać język, a następnie wpisać numer katalogowy produktu i kliknąć 'SUBMIT'.. 126.09 [i] Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.. 0,0003% Węglany (CO3) max.. 1+Karta opracowana przez firmę Brenntag Polska Sp.. Sortuj wg.. Oto strona nr 1. .. amoniak: azan: Wzór: NH 3 x 1H 2 O: Nr CAS: 1336-21-6: Nr WE: 215-647-6: Podobne produkty.amoniak r r 25% 5 [l] Oczyszczony Chempur | n2o3.com.. 167.17 [i] Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości..

Karta charakterystyki: PDF 318.08 KB.

Stosowany do produkcji materiałów wybuchowych, związków amonowych, barwników.. : NH 3 Amonu chlorek CZ Numer POCH: 137260421 Marka: POCH Numer oryginalny: CAS: 12125-02-9 Wzór sum.. Podpis * Podaj podpis * Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.. ABY POBRAĆ / OTWORZYĆ PLIK PROSZĘ 'KLIKNĄĆ' NA IKONKĘ Z ŻĄDANĄ WERSJĄ:5 days agoKARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - Polska .. Karty Charakterystyki dostępne są na 3/9.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) .3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. 1+Producent: Chempur Opis produktu Amoniak roztwór 25% cz.d.a.. Wyniki podzielono na 48 stron po maksymalnie 50 pozycji na każdej.. Parametry: Ilość: 3 [l] Stężenie: 3 mol/l: Do pobrania.. 124.22 [i] Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.. 1 Metanol 2 Octan Rtęci ( Rtęci Octan) 3 Pirydyna 4 Eter Dietylowy 5 Jod (roztwór) 6 rom ( roztwór) 7 Kwas Pirynowy 8 Aceton 9 Kaws octowy R-R 25% CZDA [1336-21-6], 111349637 oraz inne Odczynniki chemiczne do analizy [cz.d.a] dostępne w katalogu Pol-Aura..

Karta charakterystyki: PDF 359.39 KB.

W wysokiej temperaturze rozpada się i ulatnia.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 8.1 Aktualizacja 23.09.2021 Wydrukowano dnia 13.10.2021 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa wyrobu : Kwas siarkowy 96% Ultrapur Numer produktu : 1.01516 Numer katalogowy : 101516 Marka : Millipore1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Carl Roth GmbH + Co KG Schoemperlenstr.. Zasada przeszukiwania zbioru jest bardzo prosta: w poniższych polach należy wpisać kryteria wyszukiwania, nacisnąć "Szukaj" i z otrzymanej listy wybrać dla żądanej pozycji odpowiednią wersję karty poprzez "kliknięcie" na link z dostępną wersją .Title: Rysunek2 Author: Grzegorz Klimek Created Date: 10/6/2014 8:22:26 AMamoniak r -r 0,1mo/l.. Ilość [szt.] Cena netto [PLN /szt.]. 1+Amoniak r-r 25% CZDA /opak.PE/ Numer POCH: 134965119 Marka: POCH Numer oryginalny: CAS: 1336-21-6 Wzór sum..

... Karta charakterystyki - Amoniak 10%.pdf; Opinie.

Karta charakterystyki: PDF 360.87 KB.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) .3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Strona 1 z 7 H272 - Może intensyfikować pożar; utleniacz H302 - Działa szkodliwie po połknięciu H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodnegłówna / karty charakterystyki: Prezentujemy nowy zbiór Kart Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych zgodnych z aktualnymi Ustawami.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Wojtasiak Magda - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) r-r 3 mol/l.. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Właściwości Amoniak to bezbarwny gaz o przenikliwym i ostrym zapachu.. Używany także jako nawóz sztuczny.. 0,0001% Siarka całkowita (S) max.. Pozostałość po prażeniu (j. Sprzęt laboratoryjny w naszej ofercie to kompleksowy zestaw artykułów, znajdujących zastosowanie w laboratoriach różnych branż.główna / karty charakterystyki / wyniki wyszukiwania: Znalezionych pozycji odpowiadających zadanemu pytaniu: 2394..

EN | PL. Wysyłka: ... Karta charakterystyki: PDF 361.36 KB.

: (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Ganc Patrycja- 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) charakterystyki i scenariusze narażenia; Informacje dla dostawców; Źródła informacji; KONTAKT W SPRAWIE REACH; .. Amoniak 1%: Amoniak 19%: Amoniak 25%: Amoniak 28-30%: Amoniak 3%: Amoniak 30%: Amoniak 5%: Amoniak 9%: .. Elektrolit Chempur 50A: odczynnik: Elektrolit Chempur 50B: odczynnik: Elektrolit do czujnika tlenowego 8/6:1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Przedsiębiorstwo: FIRMA CHEMPUR 41-940 Piekary Śląskie ul. Jana Lortza 70a tel.. Ilość [szt.] Cena netto [PLN /szt.]. 45.39 [i] Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.. Ilość [szt.] Cena netto [PLN /szt.]. Dodając opinię w sklepie akceptujesz regulamin sklepu oraz politykę prywatności sklepu.AMONIAK 5% (WODA AMONIAKALNA) 1 [l] Czysty Chempur | n2o3.com.. Podchodzić do uwolnienia z wiatrem.KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 8.2 Aktualizacja 22.09.2021 Wydrukowano dnia 24.09.2021 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikatory produktu Nazwa wyrobu : Kwas siarkowy 98% do oznaczania azotu Numer produktu : 1.00748 Numer katalogowy : 100748Z kartą charakterystyki substancji chemicznej.. : .Sprzęt laboratoryjny - kompleksowe wyposażenie laboratorium.. Specyfikacja.. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, tworząc z wodą roztwory zasadowe.. --- nazwy malejąco nazwy rosnąco .. Twoja ocena * Komentarz * Podaj treść opinii.. : (0-32) 287 20 52, (032) 767 88 91 fax: (0-32) 287 20 52, e-mail: Numer telefonu kontaktowego: Koloch Mirosław - 032382 49 01 wewn.22 (czynny od 7.00 do 15.00) żki analityczne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt