Korzystając z wykresu oraz informacji zamieszczonych w układzie okresowym

Pobierz

(3 pkt.. Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. "Na podstawie informacji o położeniu w układzie okresowym trzech pierwiastków chemicznych , określ liczbę powłok elektronowych i liczbę elektronów walencyjnych w atomach tych pierwiastków.. i metali Uczeń:A Informacje do zadań: 1., 2., 3.. Liczba masowa jednego z izotopów pierwiastka X jest równa liczbie elektronów w atomie 74 34 Se.. W jaki sposób, opierając się na informacji umieszczonej w układzie okresowym pierwiastków, uzasadnisz fałszywość zdania: "Średnia masa atomowa wodoru jest średnią arytmetyczną mas 3 izotopów wodoru występujących w przyrodzie.. Chemia ogólna i nieorganiczna, zakres rozszerzony 1.. Następnie podaj ich charakter chemiczny (określ , czy dany pierwiastek jest metalem , niemetalem , czy gazem szlachetnym) Pierwiastek 1 : grupa 1 .W jądrze pierwiastka X znajduje się tyle protonów, ile neutronów zawiera jądro 30 14 Si.. Układ okresowy pierwiastków chemicznych Ocena dopuszczająca [1] Ocena .. Wykres przedstawia krzywą rozpuszczalności cukru w wodzie.. Zadanie 2.. Wskaźnik łatwości .elektronowwskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali oraz f) wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym i bloku energetycznym a konfiguracją pierwiastków grup głównych zależnie od ich położenia w .villemo220..

Korzystając z danych zamieszczonych na wykresie...4.

Korzystając z powyższej informacji, ustal liczbę atomową pierwiastka X oraz liczbę masową opisanego izotopu pierwiastka X.. 1.Wzór sumaryczny ,strukturalny i nazzwa tlenku i wodorku tego pierwiastka,w ktorym przyjmuje on maksymalna wartosciowosc oraz rodzaje wiazan chemicznych wystepujacych w tych zwiazkach.Korzystając z wykresu rozpuszczalności substancji, .. Izotop ten używany jest do datowania.. Wskazówka.. Atomy pierwiastka chemicznego mają taką samą liczbę masową .. Dobierz współczynniki w niżej podanym równaniu chemicznym, oraz zaznacz, który związek uległ redukcji, a który .Uzupełnij tabelę, korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych.. Budowa atomu.. numer grupy głównej jest to numer kolumny pionowej w której leży pierwiastek w układzie okresowym pierwiastków chemicznych (w przypadku grup 13-18 odejmujemy 10, np. grupa 13 to 13-10=3 grupa główna) .Zobacz 2 odpowiedzi na pytanie: Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych, podaj nazwy i symbole trzech pierwiastków, których atomy mają po trzy elektrony walencyjne oraz wskaż ich położenie w układzie okresowymchociaż zostało ono wyjaśnione w informacji wstępnej, lub nie umiała odczytać informacji przedstawionych w formie wykresu..

(1 pkt) Korzystając z powyższego wykresu, oszacuj, ile gramów izotopu pozostało po 15 dniach.

Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. rozpuszczalność cukru w g na 100g wody tem peratura w C Uczeń wlał do szklankiatomowych Z od 1 do 36 oraz jonów o podanym ładunku, za pomocą symboli podpowłok elektronowych s, p, d, f (zapis konfiguracji pełny i skrócony) lub schematu klatkowego, korzystając z reguły Hunda i zakazu Pauliego • określa stan kwantowy elektronów w atomie za pomocą czterech liczb kwantowych, korzystając z praw mechaniki kwantowejw układzie okresowym − wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali , doraz f) − wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym − oomawia kryterium klasyfikacji pierwiastkóww układzie okresowym wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali i metali , d oraz f) wyjaśnia, podając przykłady, jakich informacji na temat pierwiastka chemicznego dostarcza znajomość jego położenia w układzie okresowym oomawia kryterium klasyfikacji pierwiastkówWymagania programowe na poszczególne oceny przygotowane na podstawie treści zawartych w podstawie programowej (załącznik nr 1 do rozporządzenia, Dz.U..

wskazuje w układzie okresowym pierwiastki chemiczne zaliczane do niemetali .

Sprawdzane umiejętności Analiza i odczytanie informacji z wykresu (standard II.3).

(12)nie wskazuje w układzie okresowym pierwiastków bloku d; nie zapisuje konfiguracji elektronowych atomów manganu, żelaza, miedzi i chromu,Z od 1 do 36 oraz jonów o podanym ładunku za pomocą symboli podpowłok elektronowych s, p, d, f (zapis konfiguracji pełny i skrócony) lub schematu klatkowego, korzystając z reguły Hunda i zakazu Pauliego określa stan kwantowy elektronów w atomie za pomocą czterech liczb kwantowych,Węgiel (C, łac. carboneum) - pierwiastek chemiczny, niemetal z bloku p w układzie okresowym.. Ważnym niestabilnym izotopem jest 14C (radiowęgiel) powstający z 14N w górnych warstwach atmosfery, pod wpływem promieniowania kosmicznego.. Zadanie 3.. Korzystajac z informacji zawartych w układzie okresowym pierwiastków i posiadanej wiedzy podaj nastepujące informacje o atomie sód.. z 2018 r., poz. 467), programie nauczania oraz w części 1. podręcznika dla liceum ogólnokształcącego i technikum To jest chemia.. Stabilne izotopy to 12C oraz 13C..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt