Na podstawie tekstu wyjaśnij dlaczego rycyna

Pobierz

Cząsteczka rycyny ma strukturę : - rzędową, ponieważ 1.2.. Tam najpierw archonci przeliczali ilość skorupek.5.. Jako pierwszy niezwykłe właściwości biologiczne rycyny zauważył w 1888 roku Hermann Stillmark.. Poniżej przedstawiono reakcję syntezy glutaminy z glutaminianu zachodzącą w organizmie człowieka.Na podstawie: P. Jedynak, Roślinne bestie, "Wiedza i Życie", czerwiec 2011.. Na podstawie tekstu wyjaśnij, dlaczego rycyna będzie silniej działać na komórki nowotworowe niż na zdrowe komórki organizmu.Rycyna powoduje dezaktywację rybosomów, a tym samym zahamowanie translacji i syntezy białek, które są niezbędne podczas podziałów komórek, co jest szczególnie szkodliwe dla komórek nowotworowych, które się szybko dzielą (w przeciwieństwie do zdrowych komórek) i mają wysokie tempo metabolizmu / hamuje namnażanie się komórek (nowotworowych).Na podstawie tekstu określ, jaka jest najwyższa rzędowość struktury cząsteczki rycyny (1-, 2-, 3- czy 4-rzędowa).. Na podstawie tekstu określ, jaka jest najwyższa rzędowość struktury cząsteczki rycyny (1-, 2-, 3- czy 4-rzędowa).. rozwiązanie: np. 1.3.. Chan Gujuk nie zgodził się na przyjęciu chrztu, ponieważ uważał, że wiara- Wiele środowisk litewskich, białoruskich i ukraińskich zdecydowało się na podjęcie współpracy z III Rzeszą, ponieważ kierowali się aspiracjami narodowymi i politycznymi..

Na podstawie źródła 4.

Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy .Na podstawie 1 akapitu wyjaśnij, dlaczego ludzie nie mogli obrażac sie na mędrców?. Na czym polega uniwersalność "Antygony" Sofoklesa?. Odpowiedź uzasadnij.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.. (0-2) 5.1.Na podstawie tekstu mapy oraz innych źródeł informacji wyjaśnij dlaczego na Suwalszczyźnie nie eksploatuje się złóż rud metali.Podaj co najmniej trzy przyczyny.. Question from @Gamenado50000 - Szkoła podstawowa - GeografiaNa podstawie tekstu narysuj drabinę społeczną szlachty polskiej.. W pierwszej połowie XIV w. został zawarty związek małżeński między przedstawicielami dynastii Piastów i Jagiellonów.Na podstawie tekstu,mapy oraz innych źródeł informacji wyjaśnij,dlaczego na Suwalszczyźnie nie eksploatuje się złóż rud metali.Podaj cztery przyczyny.. Mędrcy starożytni chytrze obmyślili, w jaki sposób można by ludziom mówić prawdę prosto w oczy nie robiąc tego w sposób grubiański.. Odwołując się do właściwości łańcucha polipeptydowego rycyny RTA, wyjaśnij, dlaczego rycyna działa toksycznie na komórki.. Tabliczkę zanosił na umówione miejsce na agorze, zamknięte wkoło ogrodzeniem..

Na podstawie źródeł 3-6.

Wyjaśnij, dlaczego DNA mitochondrialne owcy Dolly różniło się od DNA mitochondrialnego owcy będącej dawcą.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Powstająca przy ich udziale glutamina (amid kwasu glutaminowego) jest uwalniana do krwi, z którą wędruje do wątroby.. Jako substancja białkowa z grupy lektyn nie miesza się z olejami, co umożliwia produkcję nieszkodliwego dla ludzi oleju rycynowego.. O procesie społecznymWyjaśnij, dlaczego sąsiedztwo z zakonem krzyżackim było czynnikiem zbliżającym Polskę i Litwę.. Na przykładzie "Antygony" objaśnij pojęcie tragedii.. Na podstawie tekstu wyjaśnij, dlaczego wójt stawał się zwykle - Zadanie 4: Historia 5 - strona 83 Wójt stawał się zwykle najbogatszym mieszkańcem miasta, ponieważ Odpowiedź na zadanie z Historia 5Odwołując się do właściwości łańcucha polipeptydowego rycyny RTA, wyjaśnij, dlaczego rycyna działa toksycznie na komórki.Wyjaśnij na podstawie tekstu źródłowego, dlaczego władca dalekowschodni nie zgodził się na propozycję papieża.. Czy w przypadku Kreona możemy mówić o sytuacji tragicznej?. W odpowiedzi uwzględnij mechanizmZadanie wykonaj na podstawie mapy, na której przedstawiono średnią liczbę dni z pokrywą śnieżną w Polsce w wybranym okresie XX wieku (strona III barwnego materiału źródłowego)..

1.1 ) Na podstawie tekstu źródłowego wykonaj polecenia.

Przeszywał ich strach przed Sowietami, Niemców traktowali jako "wyzwolicieli".Na podstawie tekstu i mapy wykonaj polecenie.. Wszystkie części rośliny zawierają rycynę, ale największe jej stężenie występuje w nasionach.. Zbiór zadań wraz z odpowiedziami 2002-2021.. Odpowiedź uzasadnij, wymieniając po jednej cesze budowy kanianki jako rośliny i jako pasożyta.. Uzasadnij swój wybór.. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wykaż, że kanianka jest rośliną pasożytniczą.. Reforma 2019Na podstawie tekstu określ, jaka jest najwyższa rzędowość struktury cząsteczki rycyny (1-, 2-, 3- czy 4-rzędowa).. Kanianka jest rośliną, ponieważ: Kanianka jest pasożytem, ponieważ:Na podstawie tekstu Bohdana Dziemidoka wyjaśnij, w jaki sposób posługiwanie się zmysłem komizmu pomaga ludziom znajdującym się w szczególnie trudnych sytuacjach.. Cząsteczka rycyny ma strukturę : - rzędową, ponieważ 1.2.. Odpowiedź uzasadnij.. Wyjaśnij, dlaczego komórki człowieka są zróżnicowane pod względem budowy i funkcji, chociaż mają tę samą informację genetyczną.. Postępowanie było takie: Każdy otrzymywał skorupkę i pisał na niej nazwisko człowieka, którego chciał usunąć spośród obywateli.. Odpowiedź uzasadnij.. Rycyna powoduje Odpowiedź na zadanie z Biologia 1.. Nowy Witowski..

... Na podstawie tekstu wyjaśnij znaczenie użytego w nim słowa epigon.

Pokazywali im dziwne lustro, w którym ukazywały się różnego rodzaju zwierzęta i dziwaczne przedmioty.Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 16 stron (zadania 1-14).. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym przy każdym zadaniu.. (0-1) Odwołując się do właściwości łańcucha polipeptydowego rycyny RTA, wyjaśnij, dlaczego rycyna działa toksycznie na komórki.. Wskazówki do rozwiązania zadania Postaraj się odczytać z ilustracji charakter zbiorowości, zwróć uwagę na elementy, które łączą zebranych - poza czasem i przestrzenią.. Zadanie 5.. 1.3.Rycyna - białko o silnych właściwościach toksycznych pochodzące z rącznika pospolitego.. 3.Słowa zamarły na ustach rozjuszonym konstruktorom.. b) Na podstawie tekstu wyjaśnij, dlaczego zwalczanie dorosłych bilharcji przez układ odpornościowy żywiciela jest utrudnione.. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.. Zadanie 4.. Była to pierwsza z wykrytych lektyn, tj. białek .Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych.. Zachodząca w wątrobie deamidacja powoduje ponowne uwolnienie jonów amonowych.. Question from @Pauladobrowska2 - Szkoła podstawowa - GeografiaStrona 4 z 10 EPOP-P1_100 Zadanie 4.. Wyjaśnij pokrewieństwo, które łączyło Jagiełłę i Witolda.. Przyporządkuj zamieszczone wizerunki polskiej szlachty odpowiednim siedzibom - dworom szlacheckim albo rezydencjom magnackim.. Wyjaśnij pojęcia: tragizm, konflikt tragiczny.. (0-1) Odwołując się do właściwości łańcucha polipeptydowego rycyny RTA, wyjaśnij, dlaczego rycyna działa toksycznie na komórki.. a) Wyjaśnij, dlaczego nie powinno się krzyżować klonów tego samego gatunku.Wyjaśnij, dlaczego przedstawiona na zdjęciu kategoria społeczna jest tłumem.. Odpowiedź uzasadnij.. Wyjaśnij, dlaczego Nizina Podlaska charakteryzuje się inną długością zalegania pokrywy śnieżnej niż Nizina Szczecińska.1.. (0-1) Na podstawie tekstu Walerego Pisarka wyjaśnij sens sformułowania: z retorycznej łupiny wyłuskać ziarno rzeczowej informacji.. Maszyna w samej rzeczy robiła Nic, a to w ten sposób, że kolejno usuwała ze świata rozmaite rzeczy, które przestawały istnieć, jakby ich w ogóle nigdy nie było.Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt