Jak napisać źródło pod rysunkiem

Pobierz

Tytuł rysunku, który nie mieści się w jednej linii tekstu, ponieważ jest bardzo długi Źródło: opracowanie własne.. Takie szczegóły jak numery ISBN (International Standard Book .Recenzja artykułu naukowego dla przykładu może we wstępie posiadać informację taką jak "praca zbiorowa pod red. x", gdzie "x" jest imieniem i nazwiskiem redaktora głównego danej pracy naukowej.. Rys. 2.3.Jak powiedzieliśmy wcześniej, ten element odpowiada za wyświetlanie obrazu na stronie.. W każdym innym przypadku powinniśmy odesłać do źródła, czyli zwyczajnie podać opis bibliograficzny dla danego elementu graficznego, tak jak podajemy przypis do cytatu (autor, tytuł, informacja o tym, skąd dany element wzięliśmy).. Proszę zwrócić uwagę, że kursywą zapisujemy "Rysunek 1" i "Źródło".. Czyli pod tym wykresem zrobię: Wykres 1 Stopa bezrobocia w Polsce w latach [wykres]Wszystko zalezy od tego, w jaki sposób przedstawiasz treść.. W przypadku publikacji wyników uzyskanych w pracy dyplomowej, powołując się na rysunek z zapożyczonejCzas przygotowania prezentacji do matur ustnych ponownie powoli się zbliża… Postanowiłam więc (dziękuję za propozycję Przemka z eRIZ's weblog) napisać parę słów o poprawnej bibliografii.. Frekwencja w wyborach samorządowych w Polsce w latach 2002-2014Przedmiot badań - definicja od Magistra na 5.. Mogą to być także twory niematerialne i zjawiska, czyli: stosunki .Każdy rysunek musi posiadać numer i podpis..

Umieszczane są one pod rysunkiem.

Jeżeli rysunek został zacytowany z literatury, to oprócz powołania się na źródło literaturowe w tekście pracy poprzedzającym rysunek, trzeba również podać to źródło w podpisie nazwy rysunku.. Ten atrybut określa jaki napis powinien pojawić się na stronie, jeśli użytkownikowi nie został z jakiegoś powodu wyświetlony obraz:Przypisy dolne -wskazujące źródło cytatu, przywołanych słów określonego autora, źródło przytaczanych poglądów za innymi autorami, źródło przytaczanych badań Każdy cytat musi być zakończony przypisem!umieszczone pod rysunkiem lub zdjęciem, a podpisy tabel należy umieścić nad tabelą.. Podajemy źródło "w okolicy" ilustracji (zazwyczaj pod), nie dajemy w tym miejscu przypisu dolnego!W podpisie pod rysunkiem czy zdjęciem po naszym opisie w nawiasie piszemy: Źródło: Imię (imiona) autora.. 6 Tabele i rysunki2 w rozdziale nr 1, nad i pod rysunkiem linia przerwy, rysunków (szczególnie wykresów) nie należy umieszczać w dodatkowych ramkach, niedopuszczalne jest umieszczanie zeskanowanych rysunków w pracy dyplomowej, po tytule ewentualny numer/y źródła/eł ze spisu literatury [?. 10.zamieszczamy w tekście bądź na końcu pracy jako aneks.. RYSUNKI - podpis i źródło umieszczamy pod rysunkiem (patrz przykład w załączniku 1).. Cena za 1 litr.Źródło 1..

RYSUNKI - podpis i źródło umieszczamy pod rysunkiem (patrz przykład w załączniku 1).

Na początku muszę wspomnieć, że bibliografia, którą należy złożyć w tej sytuacji, jest jakimś przedziwnym wymysłem.. Nazwiska poszczególnych autorów prac możecie uwzględnić w rozwinięciu, gdy chcecie skupić się na konkretnym temacie.Każda tabela, wykres, bądź rysunek, który umieściłeś w swojej pracy inżynierskiej, powinien mieć nadany numer.. SDW - sy-gnały dwustanowe [45] Oznacza to, że rysunek został zapożyczony do pracy z literatury umieszczonej na po-Pod innymi wykresami/tabelkami/rysunkami mam takie coś: Rysunek 1 Coś tam coś tam [rysunek] Źródło: Opracowanie własne na podstawie: D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Makroekonomia.. Wykres.. Schemat ideowy wzmacniacza.. Zakończenie zawierające opis uzyskanych efektów pracy.podać źródło z którego on został zapożyczony, należy źródło podać w podpisie pod rysun-kiem w sposób jak poniższy przykład Rys. 3.15.. W podpisach (legendach) przeniesionych z literatury i umieszczonych w pracy rysunków, rycin, schematów, zdjęć itp. muszą być umieszczone powołania (cytowania) na pozycje, zpod podpisem rysunku poprzedzając je słowem "Źródło"..

Jeśli X w nawiązaniu do Y podaje, iż, to w przypisie podajesz jedynie źródło X.

Wykres.. Pod każdym rysunkiem można także umieścić legendę, która wpływa na przejrzystość i czytelność konkretnego rysunku.. RYSUNEK.. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.. Następnie pojawia się okno, tak jak na rysunku nr 2, w którym możemy wpisać tytuł załączonego obrazka/wykresu/diagramu, a także ustawić jego opcje.Jak pisać pracę licencjacką 1.. Rysunki są numerowane automatycznie, a podpisy wstawia się poprzez menu Wstaw( Odwołanie( Podpis, po czym w polu Podpis, po automatycznie dodanej etykiecie i numerze należy wpisać odpowiedni tekst.. Bezpośrednio po tytule rysunku trzeba podać źródło, z którego został zaczerpnięty - przykład/wzór: Wykres, rysunek, mapka, schemat, wzór.,.itp.. Przypis do publikacji w czasopismach elektronicznych powinien zawierać: Imię i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu i jego podtytuł (jeśli istnieje), nazwisko tłumacza, "Tytuł czasopisma", numer tomu, (z ewentualnym zaznaczeniem nowej serii), rok, numer lub zeszyt,Rysunki należy wstawić do tekstu pośrodku strony z podpisem centralnie bezpośrednio pod rysunkiem.. Uproszczony schemat urządzenia cyfrowego automatyki zabezpieczeniowej; …….. Nazwisko, tytuł (zapisany kursywą), miejsce i rok wydania, strona.. Jak to ma wyglądać prezentuje Rysunek 4.. Jeśli zaś napiszesz: Y podaje…, a masz tylko źródło X, to w przypisie piszesz: Y [za:] X.Oświadczenie żywieniowe może brzmieć na przykład tak: "bez dodatku cukru", "niska zawartość soli", "nie zawiera konserwantów", "źródło błonnika", "lekki" - dla żywności o obniżonej zawartości kalorii..

Tytuł tabeli umieszczamy nad nią, źródło - pod tabelą (patrz przykład w załączniku 1).

Źródło 2.. Rysunki numeruje się numerem rozdziału i kolejnym numerem rysunku w rozdziale, oraz podpisuje zgodnie ze wzorem: Rys. 4.21.. Przedmiotem badań w pracy dyplomowej jest wszystko to, co jest w danej pracy badane, poddawane analizie, porównywane czy oceniane.. Zaufanie Polaków do władz lokalnych miasta/gminy w latach 2002-2014 Na podstawie: Stosunek do instytucji państwa oraz partii politycznych po 25 latach, Komunikat z badań CBOS BS/68/2014.. Przykładowo: Tab. 1.. Atrybut src (źródło - ang. source) wskazuje ścieżkę do pliku z obrazem.. Mamy również załączony atrybut alt (ang. alternative).. Mogą to być elementy namacalne, czyli: podmioty, przedmioty, instytucje, struktury, rzeczy.. Powinna zostać zastosowa-na czcionka 10 pkt.. Jeżeli te rzeczy były opracowane przez nas samych to wtedy piszemy "opracowanie własne".Jak opisać źródła internetowe?. Jeżeli podpis pod rysunkiem nie mieści się w jednej linii, druga linia tekstu musi mieć wcięcie tak, aby tekst zaczynał się dokładnie w miejscu zaczynania się tekstu w pierwszej linii.. Źródło: Opracowanie własne.źródło powinno być w stopce szablonu i zawierać zarówno źródła kodu szablonu jak i grafiki użytej w szablonie.. Idealnie zapisane źródło powinno zawierać więcej tutaj EN: tytuł pracy; autora (najlepiej z linkiem do profilu autora); bezpośredni link do źródła; typ licencji, jeżeli mamy do czynienia z Creative Commons.Numer, tytuł oraz informację o źródle należy umieścić pod rysunkiem, jak w poniższym przykładzie: Rysunek 1.. Dodatkowe objaśnienia (legenda) pod tabelą lub pod podpisem rysunku.. Są dwie szkoły numeracji: pierwsza z nich mówi, że w całej pracy inżynierskiej numeracja powinna być ciągła, a więc poszczególne elementy graficzne i tabele numerujemy od 1 do X;zamieszczamy w tekście bądź na końcu pracy jako aneks.. Tytuł tabeli umieszczamy nad nią, źródło - pod tabelą (patrz przykład w załączniku 1).. Miesiąc.. Średnie ceny benzyny bezołowiowej w Polsce w pierwszych miesiącach 1998..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt