Cechy rzeźby wysokogórskiej

Pobierz

5.Cele szczegółowe a) wiadomości - uczeń zna: cechy krajobrazu wysokogórskiego i elementy rzeźby wysokogórskiej - uczeń wyjaśnia: jak zmieniają się warunki klimatyczne wraz ze wzrostem wysokości.. ViCi17 24.5.2010 (18:59) Rzeźba wysokogórska (alpejska) - górska rzeźba z formami akumulacji i erozji glacjalnej.. Notatkę przesyłam w formacie Microsoft Word co pozwala wpisywać uzupełnienia bezpośrednio w tekst.. Zmiany naturalnego krajobrazu Warszawy na tle dziejów miasta 4.. P F 4.Niewielkich rozmiarów rzeźba z czarnego diorytu pochodząca z terenów Mezopotamii, zaliczana do sztuki sumeryjskiej.. Charakteryzuje się obecnością ostrych grani i szczytów (często typu karling), cyrków lodowcowych oraz u-kształtnych dolin i żłobów lodowcowych.. Rozpoznaje i opisuje granit i wapień.. Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania rozwoju wczesnośredniowiecznego osadnictwa na terenie Mazowsza Dr Aleksandra Majecka 1.Ewolucja rzeźby wysokogórskiej T atr Zachodnich w późnym glacjale powierzchni skały na działanie procesu wietrzenia i dlatego jest pochodną wieku względnego danej powierzchni.2.. Wymienia nazwy znanych szczytów, dolin górskich, potoków, wodospadów, jezior.. W Katmandu wyraźnie zaznaczają się dwie pory roku: deszczowa zima i suche lato.. Wzdłuż pasma biegnie główny wododział amerykański.Aug 11, 2021Cechą wszystkich obszarów górskich jest zmiana warunków klimatycznych wraz ze wzrostem wysokości..

Cechy rzeźby wysokogórskiej Tatr 2.

Cechy rzeźby wysokogórskiej: ( Proszę o samodzielne uzupełnienie na podstawie informacji z podręcznika ze strony 75.. Uformowana została ona przez lodowce górskie podczas zlodowaceń plejstoceńskich.. Pietra roślinności HimalajachTatry Wysokie -formy rzeźby wysokogórskiej Tatry Wysokie, zbudowane z odpornych na niszczenie granitów -skał plutonicznych, zbudowanych z kwarcu, skaleni potasowych i łyszczyków.. Lokalnie cechy rzeźby wysokogórskiej występują w Karkonoszach w postaci kotłów .Jako cecha tej rzeźby także wymieniana jest: brak jezior, które uległy zasypaniu, zatorfowieniu, powstawanie licznych meandrów rzecznych; rzeki zazwyczaj płyną wolno i pradolinami- na przykład pradoliną Warszawsko-Berlińską, pradoliną Wieprza i Krzny, pradoliną Wrocławską.0 0.. Proszę by uczniowie nie przepisywali notatki, lecz ją uzupełnili i wydrukowali).. Postawy: Rozwija zainteresowania przyrodnicze.W Himalajach, podobnie jak w Tatrach, występują elementy rzeźby wysokogórskiej: granie, turnie, żleby i stożki piargowe.. poleca85% Język polski .. Jest to cało-postaciowe reprezentacyjne przedstawienie władcy miasta-państwa Lagasz w pozie siedzącej (siedzi na tronie), z rękoma złączonymi na piersi.. .Tatry Wysokie mogą poszczycić się typowym krajobrazem wysokogórskim z charakterystycznymi dla niego cechami, jakimi są: turnie skalne (ostre skaliste wierzchołki) ostre granie,Sep 28, 2021Rzeźba terenu Rzeźba Tatr Wysokich ma cechy typowej rzeźby alpejskiej..

Rozpoznaje elementy rzeźby wysokogórskiej.

W krajobrazie dominuje wysokogórska rzeźba typu alpejskiego, zawierająca: skaliste i wysokie szczyty (turnie) o stromych ścianach,Wymienia elementy rzeźby wysokogórskiej.. Umiejętności: Wskazuje na mapie Karpaty i Tatry, a w atlasie szczyty, doliny, jeziora.. 2013-10-06 19:53:58; Tworzący rzeźby 2013-02-06 22:17:31; Rzeźby średniowiecza 2012-03-09 14:48:46; amatorsko rzeźby?. Społeczne skutki holoceńskich zmian klimatycznych w Europie 3.. Tatry Zachodnie ( strona 76)Cechy krajobrazu wysokogórskiego Himalajów: - duże wysokości względne i bezwzględne, .. - strome stoki, ostre szczyty, skaliste wierzchołki, - duże ilości opadów (głównie śniegu), - formy rzeźby wysokogórskiej (turnie, granie, żleby i stożki piargowe), - wiatr wiejący z ogromną prędkością.. Góry Skaliste są obszarem źródłowym wielu ważnych rzek, m.in.: Saskatchewan, Missouri, Arkansas, Rio Grande, Kolorado, Kolumbia, Fraser.. a) Podpisz ilustracje przedstawiające zwierzęta charakterystyczne dla Himalajów.. barok barok charakterystyka epoki Barok w Polsce cechy poezji barokowej epoka literacka Gatunki charakterystyczne dla epoki baroku Gongoryzm kultura umysłowa i obyczajowa Ludwik Gongor sarmatyzm..

Barok.Wymień elementy rzeźby wysokogórskiej (myśniki).

Bryła jest ciężka, sprawia wrażenie masywnej, mimo małych rozmiarów.Rzeźba Tatr ma cechy Alp., nadane przez zlodowacenie plejstoceńskie; wszystkimi większy-mi dolinami — Chochołowską, Kościeliską, Bystrej, Suchej Wody, Białki (po pn. stronie Tatr) i Cichą, Mięguszowiecką, Batyżowiecką (po stronie pd.), spływały wówczas lodowce; silniej zlodowacone, jako wyższe, były Tatry Wschodnie (lodowiec w Dolinie Białki miał dł. 14 km); egzaracyjna działalność lodowców przemodelowała doliny, wytworzyła zagłębienia, wypełnione następnie .Elementy doliny rzeki; Intensywność procesów fluwialnych; Działalność rzeźbotwórcza w biegu górnym; .. Jedna z form rzeźby wysokogórskiej powstającej przy udziale lodowca górskiego, szczyt lub skała o ścianie zbliżonej do pionowej, powstała w wyniku erozji otoczenia przez działalność lodowca górskiego.. Question from @Roscik1971 - Szkoła podstawowa - Biologia.. W Katmandu wyraźnie zaznaczają się dwie pory roku: deszczowa zima i suche lato.. W dnach dolin i cyrków obecnie niezlodowaconych, oprócz form akumulacji glacjalnej (np.Który z elementów nie należy do wysokogórskiej rzeźby terenu?. Cechą wszystkich obszarów górskich jest zmiana warunków klimatycznych wraz ze wzrostem wysokości..

P F 4.Sep 1, 2020Cechy rzeźby barokowej Podobne tematy.

2011-03-26 13:08:05; opis krajobrazu tatr 2010-05-25 18:01:19Wnętrza kotlin śródgórskich w części południowej cechują się roślinnością półpustynną.. Najdłuższe lodowce górskie w Himalajach mają nawet 50 km długości.. Charakteryzuje się obecnością ostrych grani i szczytów (często typu karling ), cyrków lodowcowych oraz U-kształtnych dolin , czyli żłobów lodowcowych.Charakteryzuje się obecnością ostrych grani i szczytów (często typu karling), cyrków lodowcowych oraz u-kształtnych dolin i żłobów lodowcowych.. Do gór które posiadają rzeźbę alpejską można zaliczyć: Alpy, Himalaje, Kaukaz, Kordyliery.. Obszar pól firnowych lodowców znajdował się powyżej m n.p.m., a jęzory lodowców schodziły do ok. 1000 m n.p.m. (Dolina Białki - 920 m n.p.m.).głównych cech i składników.. b) Podkreśl na zielono nazwy tych zwierząt, które P F Zadanie 2 Wykonaj polecenia na podstawie informacji z podręcznika lub kliknij TU.. W dnach dolin i cyrków obecnie niezlodowaconych, oprócz form akumulacji glacjalnej (np. wały moren), często znajdują się jeziora polodowcowe, np morenowe lub cyrkowe.Większość obecnej rzeźby alpejskiej w górach świata została ukształtowana w plejstocenie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt