Kultura i sztuka renesansu notatka

Pobierz

W Polsce rozkwit przypada na wiek XVI, czyli na epokę Jagiellonów.. Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził renesans, należy bezsprzecznie powrót do osiągnięć antycznej sztuki Greków i Rzymian.. słowa "renaissance") to okres w dziejach kultury europejskiej XV i XVI wieku.. Sztuka w okresie odrodzenia była bardzo wyrafinowana, odkrywcza, a także nawiązywała do wzorców zaczerpniętych ze starożytnej Grecji i Rzymu.Sztuka renesansu jest bardzo różnorodna i złożona.. a) architektura renesansu - cechy: koło uważano za formę idealną, najdoskonalszą we wszechświecie, najbardziej harmonijną, symbol postępu i matematycznego piękna, budynki cechowała symetria i harmonia, projektowano świątynie okrągłe lub na planie centralnym z kopułą;Renesans - notatka poleca 84% 2059 głosów Treść Grafika Filmy Komentarze Renesans (odrodzenie) 1.. Mieli świadomość piękna starożytnych form i pragnęli je odrodzić dziełach literackich, malarstwie, rzeźbie i architekturze.RENESANS WPROWADZENIE DO EPOKI Źródła, wzory, inspiracje Antyk - filozofia, literatura, sztuka Biblia - odczytana na nowo w stosunku do kultury średniowiecza Tradycja narodowa, rodzima - wzrost znaczenia języków narodowych kosztem łaciny Ramy czasowe Europa: XIV-XVI w.. Początki renesansu sięgają przełomu XIV i XV wieku, kiedy to znacznie wzrosło zainteresowanie kulturą starożytną na .Renesans trwał we Włoszech od XIV w. do XVI w., a w krajach północnej Europy od końca XV w. do końca XVI w..

Kultura i sztuka renesansu w Polsce : Temat 4.

renaissance) jest równoznaczny z terminem "odrodzenie" (tłumaczenie z łac. renovare - odradzać, odnawiać).. Stosuje się je .Renesans (odrodzenie) 1.. Reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej: Reformacja i kontrreformacja w Rzeczypospolitej - notatka; Temat 6.. Przedstawiciele sztuki Odrodzenia uważali się za spadkobierców sztuki antycznej.. Renesans zakładał, ze najważniejszy jest człowiek, jego życie, czy nawet problemy.Renesans [krótko o tej kulturze europejskiej i polskiej] Renesans europejski we Włoszech od końca XIII w. do XVI wieku.. - koniec XVI w.ODRODZENIE (RENESANS) Waga epoki Kultura odrodzenia sprawiła, że Europa wyprzedziła na kilka wieków cywilizacje innych kontynentów (jeszcze w okresie późnych wypraw krzyżowych kultura Arabów, Chińczyków dorównywała kulturze Zachodu, a nawet ją przewyższała) Ramy czasowe Włochy - od końca XIV do pocz. XVI wieku2c.. Wielkie rody skupiały w swoich pałacach uczonych, artystów i poetów.. antropos - człowiek), czyli stawiający człowieka w centrum zainteresowania nauki i sztuki.Renesans, inna nazwa to odrodzenie, przypada w Polsce na szesnasty wiek.Jest to epoka niezwykła dla naszego kraju - nastąpił w niej niesamowity wzrost sztuki, kultury, świadomości, czy choćby rozwój języka ojczystego..

Kolebką renesansu były Włochy.

Jej początki widoczne były już w XIV wieku we Włoszech, gdzie odradzały się wartości kultury antycznej.. Jego pojawienie wiąże pośrednio z się z humanizmem (od łac. słowa humanus - ludzki), którego początkowy rozwój przypadł na wiek XIV i XV.Sztuka renesansu Renesans (odrodzenie) - epoka w dziejach ludzkości przypadająca na XV-XVI wiek.. Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził renesans, należy bezsprzecznie powrót do osiągnięć antycznej sztuki Greków i Rzymian.. Renesans (odrodzenie) - (łac. renascire - odrodzić się, wł. - rinascimento ) pojawił się na terenie Włoch i stosunkowo szybko rozszerzył na obszar całej Europy, z wyjątkiem prawosławnej Rosji.. Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził renesans, należy bezsprzecznie powrót do osiągnięć antycznej sztuki Greków i Rzymian.. Nazwa jest związana z powrotem do kultury antycznej.. Określany jest jako odrodzenie sztuki i nauki po "wiekach ciemnych" czyli .Wywołało to we Włoszech fascynację starożytnością.. Odrodzenie miało swój początek we Włoszech 2.Renesans - Notatki z wykładu 1-3 - RENESANS Nazwa epoki: pochodzi od francuskiego słowa renaissance - StuDocu SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu Politechnika Poznanska Ortodoncja (Orto2021) Ergonomia Psychologia rozwoju człowieka 3 klasa Biologia rozszerzona Fizyka Anatomia Biometria (PG_00040952)Sztuka i kultura renesansu Scenariusz lekcji - Sztuka i kultura Renesansu Zapoznanie uczniów z kulturą i sztuką renesansu..

Rozwój demokracji szlacheckiej - notatka ; Temat 3.

Można w niej jednak wskazać pewne elementy wspólne i typowe.. Wskazanie różnic między epoką średniowiecza a renesansem.. Ośrodkiem zainteresowania się uczonych i twórców stał się człowiek i jego doczesne sprawy.Kultura renesansu ściągaj 1 89% 36 głosów Renesans, czyli odrodzenie to okres w dziejach Europy, który objął przede wszystkim wiek XVI i początek wieku XVII.. (w Polsce od XVI w. do lat trzydziestych XVII w.).. Epokę tę nazywano również "wiekiem złotym".. Termin "renesans" (zapożyczenie z franc.. Odrodzenie miało swój początek we Włoszech 2.. Efektem tego był niezwykły rozwój sztuki wzorowanej na dziełach antycznych.. W renesansie na plan pierwszy zaczęto wysuwać jednostkę ludzką, z jej potrzebami, odczuciami i indywidualnymi dążeniami (humanizm).Charakterystyczną cechą tego okresu był powrót do wartości .Dec 12, 2020Filozofia renesansu.. Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku.. Udostępnij: Facebook; Pinterest; Twitter; Więcej Dodaj do ulubionych: .. gramatyka gry historia infografika internet język polski narzędzia internetowe ortografia pierwsza pomoc pisanie polszczyzna renesans rozrywka sztuka teatr uczenie si .Renesans..

Wpływy te dotyczyły głównie architektury.Sztuka renesansu.

Odrodzenie przypada na XVI i XVII wiek.. Sprawdź swoją wiedzę o renesansie.. Odrodzenie jest uważane za pierwszą epokę nowożytną.Do najważniejszych nowości, jakie wprowadził renesans należy powrót do osiągnięć antycznej sztuki Greków i Rzymian.. Modne stało się studiowanie greckiej filozofii i czytanie rzymskich dzieł w języku łacińskim.. Filozofia renesansu, zwłaszcza humanizm, sprzyjały rozwojowi myśli politycznej i społecznej.. Rzeczpospolita Obojga Narodów:Jan 22, 2021Renesans - prezentacja.. Zachwycano się antyczną architekturą.. Bogate mieszczaństwo przejmowało władzę w republikach włoskich.. Renesans, nazywany również Odrodzeniem, to szeroki ruch kultury europejskiej (obejmujący nie tylko sztukę, ale także na przykład filozofię) obejmujący XV i XVI wiek (chociaż trudno ustalić jednoznaczne ramy czasowe jego występowania).. Można w niej jednak wskazać pewne elementy wspólne i typowe.. Jego istotą było dążenie do stworzenia kultury antropocentrycznej (z gr.. Źródła rozwoju kultury renesansu - ciekawość świata rozbudzona wielkimi odkryciami geograficznymi XV w.Sztuka renesansu jest bardzo różnorodna i złożona.. Odrodzenie (Renesans), okres w historii sztuki i kultury europejskiej rozciągający się od XIV wieku do XVI wieku.. Przedstawienie nowej filozofii jednostek artystycznych idei renesansu oraz genialnych jednostek żyjących w tej epoce.PODSTAWOWE CECHY KULTURY RENESANSU Epoka ta narodziła się we Włoszech w XIV wieku.. Wpływy te dotyczyły głównie architektury..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt