Sanytol płyn do dezynfekcji karta charakterystyki

Pobierz

z o.o., ul. Błogosławionego Czesława 58, 44-100 Gliwice Numer telefonu/ fax: (+48) 32 234 21 14SANYTOL płyn koncentrat CZYSZCZĄCY I DEZYNFEKUJĄCY odkażanie wirusy bakterie.. Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Tetrachloroetylen ROTISOLV ≥99,9 %, UV/IR-Grade numer artykułu: CP83 Polska (pl) Strona 4 / 17Sanytol dezynfekuje uniwersalny wszystkie powierzchnie, ekspert w dezynfekcji bez chloru, to preparat o wielu zastosowaniach.Skład produktów SANYTOL bada się w certyfikowanych laboratoriach, a ich skuteczność jest testowana wg unijnych norm sanitarnych.. 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane.Łącznie 40 mam i ich dzieci przetestowało płyn do dezynfekcji prania SANYTOL.. Mama Dominika Skutecznie likwiduje nieprzyjemny zapach, nie wywołuje alergii uGrupa 1 Produkty biobójcze do utrzymywania higieny człowieka.. Płyn.. Wygląd wyrobu /PN-A-79528-2:2007 p.6,7 osadu i bezbarwny, przezroczysty, bez zanieczyszczeń mechanicznych bezbarwny, przeźroczysty, bez osadu i zanieczyszczeń mechanicznych 2.. 76 854 87 09, Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: Steel Cleaner - Karta charakterystyki.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzanePorównanie właściwości preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi..

Medisept chusteczki do dezynfekcji - Karta charakterystyki.

Preparat wirusobójczy.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Płyn do dezynfekcji 1.2.. Wyjątkowa formuła pozwala skutecznie usunąć uciążliwe zapachy, jednocześnie chroniąc włókna białych i kolorowych tkanin.Kup SANYTOL PŁYN UNIWERSALNY DO PODŁÓG I INNYCH POWIERZCHNI 1Lw sklepie online Selgros.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Nawa i adres: PRO-CHEM International sp.. Jest bezpieczny dla skóry dziecka, przyjemnie pachnie i ubranka są czyste i zdezynfekowane i to są najważniejsze plusy tego produktu!. Strona główna » DEZYNFEKCJA » SANYTOL koncentrat do dezynfekcji podłóg i powierzchni eukaliptus.. Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!KARTA CHARAKTERYSTYKI SICOL - PŁYN DO DEZYNFEKCJI RĄK I POWIERZCHNI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REA H) oraz 2015/830/WE Strona 2 z 10 P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.. Ebooki i Audiobooki / Ebooki / Ebooki popularnonaukowe i specjalistyczne / PsychologiaKARTA CHARAKTERYSTYKI SEPTEX MED PŁYN DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI Data sporządzenia: 02.06.2020 Data aktualizacji: - Wersja: 1.0 1/11 SEKCJA 1..

Mediclean 320 WC - Karta charakterystyki.

wyszukiwanie zaawansowane.. Inne zagrożenia PBT / vPvB Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, wykazujące zdolność do bioakumulacji i toksyczne) ani dla vPvB (bardzo trwałe, wykazujące wysoką zdolność do bioakumulacji).KARTA CHARAKTERYSTYKI Płyn o właściwościach dezynfekujących Strona 1 z 10 Data sporządzenia: 26.03.2020 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: D-AROMA płyn do dezynfekcji rąk 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki ZPH "POLWOS" Adres: ul. Zaciszna 11 63-200 Jarocin Tel.. Cechy/Metody badań Uzyskane Wymagane 1.. KAMIX 2 / 5 Zwroty wskazuj ące środki ostro żno ści .Bakteriobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy płyn do dezynfekcji powierzchni Karta charakterystyki według 1907/2006/WE (REACH), 2015/830/EU SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 4.1 Opis środków pierwszej pomocy: W razie złego samopoczucia należy się udać do lekarza razem z Kartą Charakterystyki produktu.. PRESEPTOL QV - Karta charakterystyki.KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 2015/830] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1..

Mediclean 220 Glass - Karta charakterystyki.

Zapach i smak /PN-A-79528-2:2007 p.8 poziom jakości: b. dobryŻel do higieny rąk 2.. Identyfikator produktu:KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa handlowa produktu: kret PŁYN do udro żniania i dezynfekcji BAKTERIOM STOP strona 2/9 S61 Unika ć zrzutów do środowiska.. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyk KALA ul. płk K.Myrka 32 59-220 Legnica tel.. Data wystawienia: 17.03.2020 r. Wersja: 1.0/PL .. Zastosowania odradzane: nie określono.. Dowiedz się dlaczego!. Czy zarekomendowałabyś płyn do dezynfekcji prania SANYTOL innym mamom?. 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego .. SPECOL Płyn do dezynfekcji Sekcja : 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1.. Dla jeźdźca.. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Preparat do higieny i odświeżania rąk.. Zastosowania zidentyfikowane: płyn do dezynfekcji powierzchni oraz rąk.. Przez wdychanie:Kup teraz na Allegro.pl za 14,99 zł - SANYTOL Uniwersalny płyn czyszczący dezynfekcja ).. Zastosowania odradzane: nie jest przeznaczony do celów spożywczych.. +48 627 470 100 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: 1.4 Numer telefonu alarmowego Telefon alarmowy w Polsce (czynny w godzinach 8.00 - 16:00):tel..

ODPIENIACZ- Karta charakterystyki.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki BWH electric Wiesław Skotnicki Biedrzychowice 33, 68-200 Żary Polska Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: Numer telefonu alarmowegoKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) oraz 2022/830/WE ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji powierzchni Data sporządzenia: r. Aktualizacja: - Wersja: 1.0/PL str. 2 z 10 2.3 Inne zagrożenia Komponenty mieszaniny nie spełniają kryteriów PBT lub vPvB zgodnie z załącznikiem XIII.KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 830/2015 z dnia 28 maja 2015 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (DU Unii Europejskiej seria L nr 132/8 z 29 maja 2015 roku) Porównanie właściwości preparatów do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych Karty charakterystyki i inne dokumenty Obliczanie stężenia roztworu roboczego Instrukcje mycia i dezynfekcji rąk wg EN 1500 Szanowni Państwo,FLOOR - Uniwersalny płyn do mycia - z silikonem - u-21 - Karta charakterystyki.pdf [Floor] Płyn uniwersalny: FLOOR - Uniwersalny płyn do mycia różnych powierzchni - U-1,3,5 - Karta charakterystyki.pdf [Floor] Płyn uniwersalny: FLOOR - Uniwersalny płyn do mycia podłóg, ścian i glazury z SODĄ - Lemon Oil - U-17 Karta charakterystyki .ŻEL ANTYBAKTERYJNY DO RĄK 4U KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKC JA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Post ępowa ć zgodnie z instrukcj ą lub kart ą charakterystyki S63 W przypadku zatrucia drog ą oddechow ą wyprowadzi ć lub wynie ść poszkodowanego na świe że po-KARTA CHARAKTERYSTYKI ądzeniem (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady1907/2006 ze zmianami ze m.in. w Rozporz ądzeniu Komisji (UE) 2015/830 Data utworzenia / data aktualizacji: 2004-09-01/ 2018-03-30/ 2018-10-26 Wersja 12 SEKCJA 2: Identyfikacja zagro żeń.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: SEPTEX MED PŁYN DO DEZYNFKECJI POWIERZCHNI Numer produktu: - Kod UFI: -Płyn, preparat dezynfekujący do higienicznej dezynfekcji rąk metodą wcierania.. Nazwa handlowa : Żel antybakteryjny do rąk4U.. Zawiera: 774 g/kg etanol i 40 g/kg propan-2-ol 2.3.. +48 627 470 100Karta Charakterystyki Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn.. Ujeżdżeniowe 90-140 cm.Sanytol - Płyn czyszczący i dezynfekujący do kuchni w kategorii HOMESERVICE..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt