Plan strategiczny wpr trzecia wersja

Pobierz

GL161128MK_044.jpg Konsultacje nad trzecią wersją Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 potrwają do 25 listopada 2021 roku.. 1/2 fot. Fot. Mariusz Kapała/Gazeta Lubuska.. Konsultacje nad.Konsultacje nad trzecią wersją Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 potrwają do 25 listopada 2021 roku.. W nowej perspektywie finansowej (lata 2023-2027 .Sep 22, 2021 Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027.. .Jun 7, 2022Apr 29, 2022TodayNov 23, 2021Aug 10, 2021Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 -2027 - proponowane rozwiązania w zakresie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem ekoschematów) Joanna Czapla Dyrektor Departamentu Płatności Obszarowych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 23 lutego 2021 r. Interwencje w formie płatności bezpośrednichJan 13, 2022Nov 5, 2021Nov 5, 2021Jul 30, 2021Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 -2027 - proponowane rozwiązania w zakresie warunkowości i ekoschematów .. W trakcie konsultacji wpłynęło 3 406 postulatów, propozycji zmian, uwag, opinii i komentarzy do przedmiotowego dokumentu.Konsultacje drugiej wersji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Poniżej znajdują się skierowane do konsultacji dokumenty, tj. drugi projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 wraz z załącznikami..

Projekt Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (wersja 4.0) - projekt przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do KE Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.Nov 4, 2021W okresie od 18 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 r. konsultowany był pierwszy projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, który znajduje się poniżej.

Cele szczegółowe przyszłej WPR Bardziej ambitne cele w porównaniuz obecnym okresem; 3 z 9 celówszczegółowychWPR dotycząśrodowiskai klimatu: Cel D - przyczynianie siędo łagodzeniazmiany klimatu i .Nov 15, 2021Aug 1, 2021Nov 9, 2021Konsultacje nad trzecią wersją Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 potrwają do 25 listopada 2021 roku.. .Nov 5, 2021GL161128MK_044.jpg Konsultacje nad trzecią wersją Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 potrwają do 25 listopada 2021 roku.Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 roku zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR.. Dokument ten będzie obejmował zarówno instrumenty I filara WPR, tj. płatności bezpośrednie oraz działania sektorowe w zakresie rynków rolnych, jak i II filara, czyli wsparcie rozwoju obszarów wiejskich..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt