Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacji indywidualnej

Pobierz

W ROKU SZKOLNYM………/………… Rodzaj zajęć……………………………………………………………………………….. Nauczyciel prowadzący…………………………………………………………………… Szkoła …………………………………………………………………………………….. Klasa……………………………………………………………………………………….SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ .. z autyzmem 2 h zajęć logopedycznychSprawozdanie ze spotkania z policjantem; Sprawozdanie z wycieczki do Szkółki Leśnej Borowiny na podsumowanie IV edycji konkursu "Mój las" Lato, wakacji czar… Czas pożegnania… Muzyczna zabawa ze Stowarzyszeniem Kleszczów Forte; Śladami bohaterów; KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Z WYKORZYSTANIEM TIKKompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie.. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Zajęcia rewalidacji indywidualnej zaproponowano dla 11 uczniów z uwagi na posiadane przez nich orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.. 11.50-12.35 / przerwa 20 min obiad klasy V-VIII 6.. Stopień realizacji celów: 2. z z.Aspergera 2 h zajęć z terapeutą z zakresu treningu umiejętności społecznych - dla ucz.. W I SEMESTRZE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 Zajęcia rewalidacyjne odbywały się dwa razy w tygodniu .Szczegółowe cele prowadzonych przeze mnie zajęć rewalidacyjnych skoncentrowane były w tym roku szkolnym przede wszystkim na: rozbudzaniu aktywności poznawczej usprawnianiu spostrzegawczości, pamięci i percepcji wzrokowej kształceniu funkcji słuchowo-językowych w zakresie słuchu fonematycznego, pamięci słuchowejSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych W zajęciach rewalidacji indywidualnej uczestniczyło 4 uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, i znacznym z klasy I przysposabiającej do pracy..

Co jest ważne w zdalnej rewalidacji?

10.45-11.30 / przerwa 20 min obiad klasy I-IV 5.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Dyrektor_SP3 Created Date: 1/10/2020 10:40:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ .Z jednej strony w czasie zajęć rewalidacyjnych uzupełniane zostają luki w materiale nauczania, z drugiej natomiast poprzez odpowiednie oddziaływanie leczniczo - wychowawcze dochodzi do wyrównywania defektów rozwojowych i kształtowanie akceptowanych społecznie właściwości osobowościowych.. Zajęcia ogólnorozwojowe prowadzone były w oparciu o Plan Terapii Indywidualnej opracowany specjalnie dla dziecka, Rewalidacyjno- Wychowawczy Plan Pracy na podstawie Autorskiego Programu Przedszkola oraz różnych technik stosowanych w terapii dzieci .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko: .. Od września tegoż roku prowadzę zajęcia z rewalidacji indywidualnej dla uczniów ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi.. oraz z .. z kl. V w wymiarze 2 godz./tyg.Ocena realizacji podjętych zadań: W roku szkolnym .. największy nacisk w pracy z dzieckiem położono na doskonalenie kompetencji emocjonalno - społecznych, gdyż ten obszar wymagał podjęcia intensywnej pracy..

Podczas organizowania zajęć starałam się uwzględniać zainteresowania dzieci.

rozwijać należy przede wszystkim umiejętność poprawnego budowania zdań i prowadzenia dialogu.. 8.00-8.45 / przerwa 10 min 2.. SPRAWOZDANIE Z INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH PROWADZONYCH Z UCZNIEM KLASY 7 .imię i nazwisko.. Dynamizowanie rozwoju (stymulowanie).. konieczne jest dalsze stymulowanie sfery poznawczej i funkcji słuchowo-językowych.. 12.55-13.40 / przerwa 10 min 7.. 13.50-14.35 / przerwa 10 minSprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Ucznia ………………………………….… Klasy………… I semestr roku szkolnego …………………….. Nauczyciel prowadzący: Uczeń/ uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjnymi Uczeń/ uczniowie realizowali zajęcia rewalidacyjne w wymiarze ……….……………… tygodniowo.. konieczne jest rozwijanie umiejętności wnioskowania i przewidywania.KONSPEKT ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Z WYKORZYSTANIEM TIK Na skróty… Rozkład zajęć i przerw 1. .. zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów .. rozwijać należy mowę niewerbalną.. 7 grudnia 2021 2 lutego 2022 #ocena, #opis, #przykładowa, #sprawozdanie Dodaj komentarz.. Kiedy był zmuszony uczestniczył w rewalidacji, bo np. przyprowadziła go do szkoły po ucieczce matka - wykonywał polecenia nauczyciela bez słowa.. Wnioski: (data) (podpis nauczyciela) Okres: Rok szkolny: Nauczyciel prowadzący: Liczba godzin zajęć w tygodniu: Frekwencja: Title: Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych Author: gracz Created .Sprawozdanie z pracy Edukacyjno-Terapeutyczno-Rewalidacyjnej..

Cele główne rewalidacji: 1.Sprawozdanie z zajęć korekcyjno - kompensacyjnych.

9.50-10.35 / przerwa 10 min 4.. Większość z nich aktywnie uczestniczyła w zajęciach, chętnie wykonywali ćwiczenia i zadania.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych SPRAWOZDANIE Z ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH PROWADZONYCH .. NR ORZECZENIA .. ROK SZKOLNY 2019/2020 Zajęcia rewalidacyjne z .. prowadzone były w formie indywidualnej w wymiarze 1 godziny tygodniowo.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ W SEMESTRZE………….. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Szkoła SPdP .Często uciekał z zajęć rewalidacyjnych [bywało, że z innych lekcji również].. Stopień nauczyciela kontraktowego uzyskałam 24 czerwca 2009 r.W razie potrzeby przeprowadzałam rozmowy indywidualne z dziećmi.. Wyzwanie, przed którym stanęliśmy jako pedagodzy specjalni -zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych za pomocą technik zdalnych wymagało od nas wiele wysiłku i kreatywności.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ Author: prv Last modified by: Dyrektor_SP3 Created Date: 1/10/2020 10:41:00 AM Other titles: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI INDYWIDUALNEJ .utrwalać należy stosunki przestrzenne, kierunki prawo-lewo oraz doskonalić motorykę małą i dużą, co pośrednio wpływa na rozwój mowy..

Na zajęciach rewalidacji pozwalałam uczniowi współtworzyć tematykę i tok zajęć.

Jestem w bieżącym stałym kontakcie z rodzicami moich uczniów.. Realizacja programu zajęć w stosunku do każdego ucznia: ocena efektywności oraz wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.. Pobierz (doc, 34,0 KB) .. W zajęciach rewalidacyjnych wyróżniamy: 1. zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI.. Przykładowe sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych.wskazane jest kontynuowanie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w formie indywidualnej.. Zrealizowano …………….. godzin zajęć rewalidacyjnych.Sprawozdanie z realizacji zajęć rewalidacyjnych P-12 Zapisani: Imię i nazwisko Numer orzeczenia PPP-P 1.. Unikał kontaktu wzrokowego i werbalnego, a po dzwonku na przerwę - wyszedł z klasy bez słowa.Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych - I semestr 2016/2017 - Ewa Kołakowska W I semestrze r. szk.. Sprawozdanie z zajęć logopedycznych .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH .. Chłopiec był odrzucony przez grupę rówieśniczą, nie sprzyjało temu zachowanie chłopca - skarżenie, duszenie .Szczegółowe cele prowadzonych przeze mnie zajęć rewalidacyjnych skoncentrowane były w tym roku szkolnym przede wszystkim na: - rozbudzaniu aktywności poznawczej - usprawnianiu spostrzegawczości, pamięci i percepcji wzrokowej - kształceniu funkcji słuchowo-językowych w zakresie słuchu fonematycznego, fonemowego, pamięci słuchowejstycznia 13, 2021 Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych prowadzonych za pomocą technik zdalnych.. (zajęcia z rewalidacji indywidualnej dziecka z niedosłuchem), przedstawienie trudnej problematyki w sposób wyczerpujący, maksymalne wykorzystanie czasu na lekcji, budowanie dobrej atmosfery (lekcja otwarta - religia).. 8.55-9.40 / przerwa 10 min 3.. 2016/2017 prowadziłam zajęcia rewalidacyjne z .. z kl. VI w wymiarze 1 godz./ tyg..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt