Plan nauczania technik mechanik lotniczy

Pobierz

W czasie nauki w naszej szkole nauczysz się m.in.:Opis zawodu Technik mechanik lotniczy jest zawodem kształconym od wielu lat.. technik logistyk klasa z innowacją pedagogiczną "Służba w Wojsku".Technik mechanik lotniczy w trakcie swojej kariery zawodowej wielokrotnie zasiada w ławach szkolnych, zdobywając kolejne uprawnienia, ale najpierw musi wykonać pierwszy krok, podjąć decyzję o rozpoczęciu nauki na kierunku technik mechanik lotniczy, gdzie zdobędzie wiedzę podstawową na temat budowy i eksploatacji statku powietrznego .technik.mechanik.lotniczy 314[05], t e c h n i k [ pobierz całość w formacie pdf ] ministerstwo edukacji narodowej ministerstwo edukacji ministerstwo edukacji narodowej ministerstwo edukacji narodowej ministerstwo edukacji narodowej 314[05]/t-4, sp-2,5/men/2010 2,5/men/2010 moduŁowy program nauczania moduŁowy program nauczaniaPracują w kraju, jak i za granicą.. Użytkowanie obrabiarek skrawających przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie podstawowe (ukończoną szkołę podstawową ośmioletnią).. Zawód: Technik mechanik lotniczyTechnik mechanik lotniczy (3Tm) Technik mechanik lotniczy (4m) Technik pojazdów samochodowych (1Tb, Td, 2Tb, Td) Technik informatyk (1Tc, 1Te, 2Tc) Technik programista (1Tp, 1Tr, 2Tp) Technik mechatronik (2Ta) Technik mechanik lotniczy (2Tm) Technik lotniskowych służb operacyjnych (2Ts, 2Ts) Technik mechatronik (1Ta)Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - technik mechanik lotniczy, - technik awionik absolwent: 1) wyjaśnia zjawiska i prawa z zakresu aerodynamiki i mechaniki lotu; 2) rozróżnia rodzaje statków powietrznych; 3) rozróżnia elementy konstrukcyjne statków powietrznych; 4) wyjaśnia budowę zespołów, instalacji i wyposażenia statków powietrznych i przestrzega .Technik Mechanik Lotniczy Lotnictwo jest dynamicznie rozwijającą się i prestiżową branżą techniczną a wszystkie statki powietrzne, te duże i te małe potrzebują doskonale zorganizowanej obsługi technicznej o najwyższym standardzie..

technik lotniskowych służb operacyjnych.

Szkoła Branżowa 1 Stopnia nr 1.. W roku akademickim 2020/2021 we współpracy z Wydziałem Mechanicznym uruchomiliśmy nowy kierunek studiów Lotnictwo i kosmonautyka.. Podział godzin na przedmioty z uwzględnieniem ramowego planu nauczania Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1500 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczneDołącz do grona uczniów kierunku technik mechanik lotniczy!. Nasza szkoła przygotowuje uczniów do uzyskania licencji: technik mechanik lotniczy według przepisów europejskich PART-66 w kategoriach: A1; A3; B1.. Technicy mechanicy lotniczy pracują przeważnie na lotniskach przy wykonywaniu obsług technicznych statków powietrznych, ale znajdują również .311504 Technik mechanik MG.19.. PLAN NAUCZANIA TECHNIKUM MECHANICZNEGO NR 17. kl. 2.. Dynamiczny rozwój transportu lotniczego ostatnich lat w Polsce stwarza ogromne zapotrzebowanie na kadrę techniczną - wykwalifikowanych mechaników .Technik mechanik lotniczy: 315317: Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.03.. 26 subscribers.Strona Lotniczych Zakładów Naukowych (LZN) we Wrocławiu.. w zawodzie mechanik- .. Jako szkoła jesteśmy wymienieni .spedytor, technik masażysta* technik mechanik lotniczy , technik usług kosmetycznych SP np.: branża MED i SPO, 2 KWALIFIKACJE w większości T w tym część T ma wybór więcej niż jednej kwalifikacji BS I np.: technik budownictwa, technik mechanik, technik pojazdów samochodowychPLAN NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHATRONIK Plan nauczania modułowy Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych EE.02.Technik mechanik lotniczy; Technik mechanik; ..

technik eksploatacji portów i terminali.

na podbudowie kwalifikacji M.17.. Użytkowanie obrabiarek skrawających 722307 Operator obrabiarek skrawających PKZ(MG.a) PKZ(MG.b) 311504 Technik mechanik PKZ(MG.h) MG.20.. 311504: Technik mechanik okrętowy: 315105: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: 311515: Technik mechatronik: 311410: Technik .Technik Mechanik Lotniczy Inicjatywa ta związana jest z koniecznością szybkiego uzupełnienia kadry fachowej w branży lotniczej.. Ośrodek Dokształcania i Doszkalania Zawodowego.. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin w okresie nauczania* I II III IV tygodniowo łącznie I II I II I II I II Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 Elektrotechnika w lotnictwie 2 2 2 60 2 Konstrukcje mechaniczne 3 3 3 3 2 2 8 240 3 Wyposażenie statku .12 - 2020/2021.. Pierwszą kwalifikacją jest kwalifikacja posiadająca symbol i nazwę MEC.05.Obecnie kształcimy w 7 prestiżowych kierunkach technicznych: technik automatyk.. Program nauczania dla zawodu technik mechanik lotniczy uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.Zawód: Technik mechanik lotniczy; symbol 315317 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 Wykonywanie obsługi liniowej i obsługi hangarowe statków powietrznych (M.31.).

Menu.Najlepszym przyjacielem pilota jest Mechanik lotniczy.

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIK LOTNICZY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA .. 311504: Technik mechanik na podbudowie kwalifikacji MEC.08.. OGÓLNEGO .. Licencja ta umożliwia pracę w organizacjach obsługowych przy obsłudze liniowej, hangarowej i warsztatowej statków powietrznych.. My obserwujemy potrzeby rynku pracy i zmieniamy się z myślą o Tobie.. Inna nazwa tego zawodu to: pracownik obsługi naziemnej samolotów.. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszynTechnikum Nr 3 - Technik mechanik lotniczy.. Technikum Elektro-Mechaniczne.. W zakresie pracy zawodowej Technik mechanik lotniczy prowadzi naprawy główne oraz modyfikacje statków powietrznych albo ich zespołów i wyposażenia lotniczego.PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIK LOTNICZY, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ .. Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIK LOTNICZY, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ" .. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH MODUŁÓW M1 adanie urządzeń elektrycznych i elektronicznych M2 adanie konstrukcji mechanicznych M3 Określanie własności .315317 Technik mechanik lotniczy OMZ JOZ PKZ(M.j) 10.. Absolwent nabędzie wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, budowy, remontów, konserwacji i eksploatacji statków powietrznych, która umożliwi mu .Technik mechanik lotniczy.. Wydział Mechaniczno-Energetyczny..

Typ szkoły: Technikum - 5-letni okres nauczania .

Równolegle z powstającym w naszej szkole kierunkiem na poziomie technikum uruchomiony zostaje także kierunek inżynierski na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.Technikum Elektroniczno-Mechaniczne.. Centrum Kształcenia Praktycznego.. Z nami zdobędziesz prestiżowy zawód, gwarantujący pracę w wielu firmach na całym świecie.. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.. To wyjątkowo atrakcyjny zawód przygotowujący do wykonywania obowiązków mechanika lotniczego zapewniający wysoki poziom wiedzy fachowej.. Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik mechanik jest przygotowanie absolwenta do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo - instalacyjnych maszyn i urządzeń .W programie nauczania dla zawodu technik mechanik uwzgl ędniono przedmioty ogólno- kształc ące: fizyk ę i matematyk ę, których nauka odbywa ć si ę b ędzie na poziomie rozszerzo- nym oraz uwzgl ędniono przedmiot historia i społecze ństwo jako przedmiot uzupełniający.PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU .. Technik mechanik lotniczy wykonuje obsługi liniowe i hangarowe statków powietrznych, oceny techniczne oraz naprawy zespołów i wyposażenia statków powietrznych.. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w 4-letnim technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1500 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych .Program nauczania technikum dla zawodu technik mechanik 311504 na podbudowie kwalifikacji MEC.05.. Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczaniaPlan nauczania dla zawodu technik mechanik lotniczy.. Lotnicze Zakłady Naukowe ul. Kiełczowska 43 51-315 Wrocław.Oficjalna strona Zespołu Szkół Mechanicznych im, Stanisława Staszica w Krośnie.. Szkoła dla Dorosłych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt