Xyzal charakterystyka produktu leczniczego

Pobierz

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xyzal, 5 mg, tabletki powlekane 2.. Xyzal, 0,5 mg/ml, roztwór doustny.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO EVRA, (203 mikrogramy + 33,9 mikrogramów)/24 godziny, system transdermalny, plaster 2.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betnovate N (1,22 mg + 5 mg)/g, krem 2.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: chlorokrezol, alkohol cetostearylowy, glikol propylenowy.. Dawkę należy zmniejszyć w zależności od klirensu kreatyniny (patrz poniżej: Zaburzenia czynności nerek).1 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.. 1ml koncentratu zawiera 2,5 mg bendamustyny chlorowodorku po rozpuszczeniu zgodnie z punktem 6.6.Każda tabletka zawiera 15 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Każda tabletka zawiera 20 mg escytalopramu (Escitalopramum) (w postaci szczawianu) Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.. 1 dawka (0,3 ml) zawiera 30 mikrogramów szczepionki mRNA przeciw COVID-19 (zawartej w nanocząsteczkach lipidowych).CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1..

4. stopnia Przerwać podawanie produktu leczniczego Votubia.

2 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xyzal, 5 mg, tabletki powlekane 2.. Fiolka wielodawkowa, której zawartość należy rozcieńczyć przed użyciem.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 63,50 mg laktozy jednowodnej.leki.urpl.gov.plNAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum).. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Betahistini dihydrochloridum Każda tabletka zawiera 24 mg dichlorowodorku betahistyny.. Produkt leczniczy zawiera parafinę.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg chlorowodorku itoprydu.. 1 g kremu zawiera 475 mg glikolu propylenowego.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka powlekana zawiera 74,68 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO .. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum).. Trombocytopenia 2. stopień (<75, ≥50x109/l) do czasu, gdy nasilenie objawów osiągnie stopień Okresowo przerwać podawanie produktu leczniczego aż 1 (≥75x109/l .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO..

Stosowanie produktu leczniczego należy rozpocząć jak najszybciej po przeszczepieniu.

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Zyrtec, 10 mg/ml, krople doustne, roztw6r 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. "Pełna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) dla szczepionki BioNTech & Pfizer w języku polskim została właśnie opublikowana przez Komisję Europejską" - napisał na Twitterze minister zdrowia, Adam Niedzielski.Charakterystyka Produktu Leczniczego 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betnovate, 1,22 mg/g, krem 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każda tabletka zawiera 100 mg aceklofenaku.. SKLAD JAKOSCIOWY IILOSCIOWY SPRAWDZONO POD WZGL~DEM MERYTORYCZ~~~~ 2013 -04 -0 5 \IV v,,", KaZda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum) .Lek przeciwalergiczny.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA SyropCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Egzysta 25 mg, kapsułki, twarde Egzysta 50 mg, kapsułki, twarde Egzysta 75 mg, kapsułki, twarde Egzysta 100 mg, kapsułki, twarde Egzysta 150 mg, kapsułki, twarde Egzysta 200 mg, kapsułki, twarde Egzysta 225 mg, kapsułki, twarde Egzysta 300 mg, kapsułki, twarde 2.Jedna fiolka zawiera 25 mg bendamustyny chlorowodorku.. POSTAĆ FARMACEUTYCZNACHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY .. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BETASERC, 24 mg, tabletki..

3.data ostatniej aktualizacji tekstu charakterystyki produktu leczniczego weterynaryjnego 02/2020 zakaz sprzedaŻy, dostawy i/lub stosowania, jeŻeli dotyczy nie dotyczy.

SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 1,22 mg betametazonu walerianianu zmikronizowanego (Betamethasoni valeras).. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Prokit, 50 mg, tabletki powlekane 2.. Każda tabletka o przedłużonym uwalnianiu zawiera 2 mg melatoniny.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .. Po rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Jeden ml syropu zawiera 1 mg Loratadinum (loratadyny).. 1 ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum).. Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 63,50 mg laktozy jednowodnej.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Hitaxa, 0,5 mg/ml, roztwór doustny 2.. Jedna fiolka zawiera 100 mg bendamustyny chlorowodorku.. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY.. Po rekonstytucji jedna dawka (0,5 ml) zawiera:Produkt leczniczy Blitzima powinien być podawany pod ścisłym nadzorem doświadczonego lekarza w miejscu, w którym stale dostępny jest sprzęt i leki niezbędne do prowadzenia resuscytacji (patrz punkt 4.4).. SKLAD JAKOSCIOWY I ILOSCIOWY Kazdy ml kropli doustnych, roztworu zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku, jedna kropla roztwaru zawiera 0,5 mg cetyryzyny dichlarawodorku..

Premedykacja i leki profilaktyczne Przed każdym podaniem produktu leczniczego Blitzima należy podać premedykację w postaci lekuCHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .

NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Claritine, 1 mg/ml, syrop 2. a. wytwÓrca substancji biologicznie czynnej oraz wytwÓrca odpowiedzialny(i) za zwolnienie seriiPo rozcieńczeniu jedna fiolka (0,45 ml) zawiera 5 dawek po 0,3 ml.. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: − 0,675 mg metylu parahydroksybenzoesanu/ml; − 0,075 mg propylu parahydroksybenzoesanu/ml; − 0,4 g .CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. VARIVAX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Xyzal, 5 mg, tabletki powlekane 2.. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY Każdy system transdermalny, plaster o powierzchni 20 cm2 zawiera 6 mg norelgestrominu (NGMN,SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY 1 g kremu zawiera 0,5 mg klobetazolu propionianu (Clobetasoli propionas).. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana.CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1.. Substancje pomocnicze: 1 ml syropu zawiera 0,6 g sacharozy.. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biofenac, 100 mg, tabletki powlekane 2.. Lek Xyzal stosuje się w leczeniu objawów związanych z: - alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa); - pokrzywką.Jak każdy lek, również Xyzal 0,5 mg/ml może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat.. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: sorbitol w ilości 105 mg/ml.. Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt